Bedre Balance
Udligningssammenslutningen Bedre Balance, der blandt andet arbejder for et enstrenget udligningssystem, hvor hovedstadsudligningen fjernes, har på sin hjemmeside samlet en masse fakta og materiale om den kommunale udligningsordning.

Afrapportering fra finansieringsudvalget
Økonomi og indenrigsministeriet. 2018.
Rapporten omfatter fire særskilte analyser af henholdsvis regionale og strukturelle elementer i udligningen, udgiftsbehovsopgørelsen og udviklingen i overførsler, risikofaktorer for offentlig forsørgelse samt kriterier og kommunale udgiftsbehov. På baggrund af dette samlede analysearbejde opstilles fem løsningsmodeller.

Rimelig Udligning
Udligningssammenslutningen Rimelig Udligning, der siden 2009 har arbejdet for en gennemgribende ombygning af udligningsordningen, har på sin hjemmeside samlet en masse fakta og materiale om den kommunale udligningsordning.

Udligning og tilskud udgør mere end 30 pct. af indtægterne i flere kommuner
Danmarks Statistik. 2017.
I rapporten undersøges det, hvilke kommuner der er særligt afhængige af udlignings- og tilskudssystemet, samt hvilke kommuner der er nettobetalere til systemerne. Dette sammenholdes med kommunernes skatte- og serviceniveauer.

Analyse af regionale og strukturelle elementer i udligningen
Vive. 2018.
Rapporten identificerer de eksisterende regionale og strukturelle elementer i det danske udligningssystem samt identificerer og sammenligner med de tilsvarende elementer i de kommunale finansieringssystemer i Norge, Sverige, Finland og Holland.