Balance Danmark har samlet et overblik over Forsvarets tjenestesteder i hele Danmark. Se kortet herunder.

Du kan se hele listen over Forsvarets tjenestesteder i Danmark her:

Region Hovedstaden

 • Kastellet i København
 • Nyholm i København
 • Holmens Kanal 9 i København
 • Svanemøllens Kaserne i København
 • Garderkasernen i Høvelte
 • Livgardens Kaserne i København
 • Almegårds Kaserne på Bornholm

Region Sjælland

 • Flådestation Korsør
 • Gardehusarkasernen i Slagelse
 • Vordingborg Kaserne
 • Jægersprislejren

Region Midtjylland

 • Flyvestation Karup
 • Ingeniørkasernen i Skive
 • Dragonkasernen i Holstebro
 • Garnison Aarhus (Brabrand)

Region Syddanmark

 • Ryes Kaserne i Fredericia
 • Flyvestation Skrydstrup
 • Varde Kaserne
 • Oksbøl Kaserne
 • Haderslev Kaserne

Region Nordjylland

 • Flådestation Frederikshavn
 • Flyvestation Aalborg
 • Aalborg Kaserner

Kilde: Forsvaret.dk.

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om de enkelte tjenestesteder: https://www.forsvaret.dk/da/organisation/tjenestesteder/

Lukkede kaserner
Siden 1997 er 11 kaserner og flyvestationer blevet lukket. Senest kasernen i Sønderborg i 2014.

 • Randers Kaserne, 1997
 • Odense Kaserne, 1998
 • Flyvestation Tirstrup, 1998
 • Farum Kaserne, ca. 2001
 • Viborg Kaserne, 2001
 • Ringsted Kaserne, ca. 2001
 • Tønder Kaserne, 2002
 • Næstved Kaserne, 2003
 • Flyvestation Vandel, 2003
 • Flyvestation Værløse, 2004
 • Sønderborg Kaserne, 2014

Kilde: Altinget.dk

Se kortet: Flådestationer, flyvestationer og kaserner i Danmark