Udgivelser: Flere uddannelser til hele Danmark

Vi har her samlet et overblik over de seneste udgivelser fra Balance Danmark om de videregående uddannelser.

Dokument fra februar 2021: Flere uddannelser til hele Danmark.
– I dokumentet finder du de vigtigste informationer om fordelingen af uddannelsespladser i dag, hvorfor der er behov for flere decentrale uddannelser og Balance Danmarks konkrete anbefalinger på området.

Notat fra februar 2021: Effekt af Balance Danmarks uddannelsesmålsætning.
– I notatet dokumenterer vi, at knap 8.000 uddannelsespladser vil rykke fra de fire store byområder til resten af Danmark, hvis Balance Danmarks uddannelsesmålsætning bliver til virkelighed.

Kort fra januar 2021: Her ligger de videregående uddannelser
– På kortet kan du se, hvor alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark er placeret.

Analyse fra november 2020: Optag 2020 – antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser.
– I analysen dokumenterer vi bl.a., at 81 % af uddannelsespladserne på de videregående uddannelser med optag i 2020 ligger i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg.

Udgivelser: Flere uddannelser til hele Danmark