Markante geografiske forskelle i søgningen til ungdomsuddannelser

Et nyt notat fra Balance Danmark viser, at der er markante forskelle på, hvilke ungdomsuddannelser de unge vælger på tværs af landet. Generelt ligger yder- og landkommunerne højt, hvad angår tilmelding til erhvervsuddannelserne, mens bykommunerne har den største andel af unge, der søger ind på en gymnasial uddannelse.

I Morsø Kommune har 39,5 % af de unge efter 9. og 10. klasse tilmeldt sig en erhvervsuddannelse i 2023. Til sammenligning er tallet 3,8 % i Gentofte Kommune. Det modsatte billede ser vi, når vi kigger på de gymnasiale uddannelser. Helt i toppen finder vi Hørsholm og Gentofte, hvor over 90 % af de unge har søgt en gymnasial uddannelse i 2023. I den anden ende finder vi Morsø, hvor lidt over halvdelen af de unge har søgt en gymnasial uddannelse i 2023.

Det viser et nyt notat fra Balance Danmark.

I gennemsnit har 72,6 % af de unge søgt ind på en gymnasial uddannelse i 2023, mens 19,4 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse. FGU/øvrige/øvrigt står for de sidste 8 %.

Søgningen mod de gymnasiale uddannelser er steget en smule fra 2019-2023, mens den tilsvarende er faldet til erhvervsuddannelserne.

Læs hele notatet her.

Markante geografiske forskelle i søgningen til ungdomsuddannelser