Vedtaget: Få et statsgaranteret boliglån på landet