AE: Skævvredet jobskabelse øger geografisk ulighed

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at beskæftigelsen frem mod 2025 falder mest uden for de store byer. Det forstærker den geografiske skævhed i Danmark.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forventer et samlet fald i beskæftigelsen på 25.000 personer, svarende til 0,8 % af beskæftigelsen, frem mod 2025. Men mens beskæftigelsen kun falder en smule i hovedstadsområdet og i Østjylland, ser det langt værre ud i områderne uden for de store byer. Det skriver AE i en ny beskæftigelsesanalyse.

På Vest- og Sydsjælland forventes beskæftigelsen fx at falde med 1,59 %, svarende til 4.000 personer. I Nordjylland, Sydjylland og på Fyn forventes beskæftigelsen at falde mellem 1-1,2 %. Det svarer til mellem 3.000-4.100 personer.

Ulige beskæftigelsesfremgang
Samtidig konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at beskæftigelsesfremgangen de sidste 15 år har været geografisk ulige fordelt. Mens beskæftigelsen i landsdelene Byen København, Østjylland, Østsjælland og Københavns omegn er steget med 15-25 % de seneste 15 år, er billedet et helt andet i de andre landsdele.

I Nordsjælland, Sydjylland, Nordjylland og på Fyn kom beskæftigelsen først op på 2008-niveau i 2022, mens den i Vestjylland og Syd- og Vestsjælland stadig ligger under 2008-niveau.

”Udviklingen illustrerer, at storbyerne stikker af fra resten af landet, og at de fleste nye job bliver skabt i og omkring København og Aarhus. Det medvirker til at forstærke den geografiske ulighed i Danmark og risikerer at svække sammenhængskraften. Udviklingen illustrerer også, at flere og flere må pendle – og pendle længere for at komme på arbejde. Dette understreger betydningen af en god transportinfrastruktur,” skriver AE i analysen.

Læs hele analysen her.

AE: Skævvredet jobskabelse øger geografisk ulighed