Uddannelsesaftale: Et opgør med årtiers centralisering

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en uddannelsesaftale, som vil sikre tusindvis af nye uddannelser uden for de store byer. Partierne tager ansvar for at sikre vækst og udvikling i hele landet, siger Balance Danmarks formand Kim Ruberg.

”Vi har de sidste fem år sammen med vores medlemmer kæmpet hårdt for at få flere uddannelser placeret uden for de fire store byområder for at sikre den rette arbejdskraft i hele landet. I dagens aftale indgår der en lang række elementer, som vi gennem årene har peget på, så vi kan ikke andet end lette på hatten og rose et bredt flertal for at tage ansvar og sikre, at det nu bliver muligt for flere unge og ældre at tage en uddannelse decentralt. De får nu et langt mere frit valg. Det er et opgør med årtiers centralisering på uddannelsesområdet,” siger Kim Ruberg, formand i Balance Danmark.

I aftalen, som er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne, fremgår det bl.a., at der i første omgang skal etableres 23 nye uddannelsesudbud uden for de fire store byer. Samtidig er det målsætningen, at de store byer reducerer optaget med 5-10 % frem mod 2030. Uddannelsesinstitutionerne skal inden foråret 2022 udarbejde en samlet sektorplan for, hvor uddannelserne i stedet skal placeres uden for de fire store byer.

”Vi kommer til at holde et skarpt øje med, om vi får flyttet og etableret de uddannelser, som partierne lægger op til. Målsætningen skal naturligvis føres ud i livet,” siger Kim Ruberg og fortsætter.

”Det er helt afgørende, at vi får de rigtige uddannelser placeret decentralt. Uddannelser, som både de studerende og erhvervslivet efterspørger. Derfor er det også vigtigt, at aftalepartierne har sikret sig, at de kan bryde ind, hvis uddannelsesinstitutionerne ikke følger den politiske intention og målsætning, og at fokus skal være på det regionale behov. På den baggrund håber vi meget, at det her kan føre til øget samspil mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og virksomheder, så vi får endnu flere attraktive og bæredygtige uddannelser i hele Danmark. På den måde vil aftalen både styrke det regionale uddannelsesniveau og arbejdsmarked,” siger Kim Ruberg.

Han roser samtidig partierne for at indføre et nyt regionalt taxameter, så taxametertaksten for udbud uden for de største byer bliver hævet med 5 % i 2023 stigende til 7 % fra 2027 og frem. Samtidig er partierne enige om at fordoble grundtilskuddet til decentrale uddannelsesudbud til 4 mio. kr. om året samt 2 mio. kr. til uddannelsesfilialer.

”Pengene skal naturligvis følge med, når nye uddannelser skal etableres, og vi kommer nu til at nærstudere, om aftalen på det område er ambitiøs nok,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmarks seneste uddannelsesanalyse viser, at 81 % af alle uddannelsespladser med optag i 2020 ligger i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Samtidig bliver langt størstedelen af dimittenderne boende i den by, de har studeret i.

”Den nuværende fordeling af uddannelser og dimittendernes manglende mobilitet betyder, at vi i Danmark først og fremmest uddanner til arbejdsmarkedet i og omkring de fire store byområder. Det skader dansk økonomi, fordi størstedelen af Danmarks eksportvirksomheder, som mangler højtuddannet arbejdskraft, ligger uden for de store byer. Med dagens aftale tager vi et stort opgør med den skævvridning. Det vil både styrke sammenhængskræften og hele landets økonomi,” siger Kim Ruberg.

Du kan læse hele aftalen her.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Uddannelsesaftale: Et opgør med årtiers centralisering