Infrastrukturudspil gavner erhvervsudvikling og bosætning i store dele af landet

Regeringens infrastrukturudspil vil binde landet bedre sammen og gavne både erhvervsudvikling og bosætning i store dele af landet, siger Balance Danmarks formand, Kim Ruberg.

”Det er afgørende for os, at regeringen har fokus på at udbygge vejnettet der, hvor varer fra Danmarks eksportvirksomheder bliver fragtet til og fra. Det sikrer planen bl.a. ved at udvide E45, Den Fynske Motorvej og færdiggøre Kalundborgmotorvejen samt øge kapaciteten på flere hovedveje i store dele af landet,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark ser også store muligheder i puljen på 6,5 mia. kr. til udbygning af vejnettet i hele Danmark.

”De midler skal bl.a. gå til at få udbygget nuværende hovedveje til 2+1 veje. I mange kommuner uden for de store byområder er eksportvirksomhederne udfordret af en elendig infrastruktur, når de skal fragte varer ind og ud. Med nye 2+1 veje sikrer vi ikke blot, at virksomhederne kan få sat endnu mere skub i produktionen, vi sikrer også bedre mobilitet for borgere og ansatte, hvilket vil gavne rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft og bosætningen i Produktionsdanmark,” siger Kim Ruberg og fortsætter.

”Spørgsmålet er, om puljen er stor nok til, at vi kan udbygge de veje i hele landet, som virkelig trænger til et løft. Det er noget af det, vi nu vil undersøge nærmere.”

Balance Danmark roser også regeringen for at foreslå etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse, ligesom regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Opgrader de regionale togstrækninger
Regeringen foreslår også at opgradere den kollektive trafik. Her anbefaler Balance Danmark, at man særligt fokuserer på at opgradere lokal- og regionalbanerne.

”Vi skal fremtidssikre lokal- og regionalbanerne, så det bliver mere attraktivt for folk at tage toget i stedet for bilen. Det kræver bl.a. hurtigere rejsetid og flere afgange. I mange kommuner er lokal- og regionalbanerne helt afgørende for, om de unge mennesker kan komme i skole, og om familien kan undvære bil nummer to eller tre, når både mor og far skal på arbejde. Derfor skal banerne også opgraderes, så det bliver endnu mere attraktivt at hoppe på toget i stedet for bilen,” siger Kim Ruberg.

Læs hele regeringens infrastrukturudspil her.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Infrastrukturudspil gavner erhvervsudvikling og bosætning i store dele af landet