Ny læreruddannelse på vej til Odsherred

Professionshøjskolen Absalon og Vallekilde Højskole vil sammen etablere en ny læreruddannelse på den traditionsrige højskole i Odsherred Kommune.

“Det er planen, at de studerende kan bo på Vallekilde Højskole i deres første studieår, og derefter bliver der et samarbejde med blandt andet kommunerne omkring, så de studerende kan blive boende i nærheden, og eksempelvis også blive i deres praktikker på de nærliggende skoler, mens de fortsat læser til lærer på Vallekilde Højskole,” siger Camilla Wang, rektor på PH Absalon, i en pressemeddelelse.

Borgmester i Odsherred Kommune, Karina Vincentz, ser også store muligheder i den nye uddannelse.

”Gode skoler med uddannede lærere og spændende læringsmiljøer er helt afgørende. Både for det enkelte barns udvikling og trivsel, men også for en kommune som Odsherred som helhed. Derfor er jeg så glad for tiltaget om en lokal læreruddannelse. Det rummer en stærk lokal forankring og en mulighed for de at studerende lærer vores område at kende – og får lyst til at skabe deres fremtid her. Jeg håber meget, at RUVU ser positivt på Absalon og Vallekilde Højskoles ansøgning om læreruddannelsen,” siger Karina Vincentz.

Balance Danmark bakker selvfølgelig op om det nye udbud, som er et visionært projekt, der vil styrke udviklingen i Odsherred og hele Vestsjælland. Uddannelsen skal nu godkendes hos RUVU, det rådgivende udvalg for udbud af uddannelser. Det er PH Absalons håb, at uddannelsen kan blive godkendt, så den allerede kan tage imod ansøgninger 15. marts 2024 på kvote 2.

Foto: Vallekilde Højskole

Ny læreruddannelse på vej til Odsherred