Danske Regioner: Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk

Ifølge Danske Regioner kan passagermangel efter corona og høje brændstofpriser betyde, at hver syvende regionale busrute risikerer at blive nedlagt, da der er udsigt til ekstraudgifter på 233 mio. kr. alene i 2022.

Besparelserne kan komme til at gå hårdt ud over lokalsamfund, der står til helt at miste deres daglige bus, lyder det fra Danske Regioner.

Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, peger på, at regionerne og de regionale trafikselskaber har løftet en kæmpe opgave med at opretholde driften af den kollektive trafik under corona.

”Men nu kan vi blive ramt hårdt, fordi mange passagerer ikke er vendt tilbage. Besparelserne kommer til at gå ud over lokalsamfund, der måske helt mister deres daglige bus. Unge i oplandet til byer -fx i Nordjylland- vil få svært ved at komme frem til deres uddannelsessted, og busafgange om aftenen og i weekenderne risikerer at blive sløjfet,” siger hun i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

Balance Danmark anbefaler pba. Danske Regioners beregninger, at der bliver tilført flere midler til den regionale kollektive trafik, så de regionale og lokale busruter uden for de store byer som minimum kan fastholdes på samme niveau som i dag.

Den regionale kollektive trafik har allerede været underlagt store besparelser de sidste årtier, hvilket har medført et fald i regionale og lokale busruter. Derfor er det også afgørende, at de ruter, der findes i dag, fastholdes, så folk uden for de store byer kan komme på arbejde, de unge kan komme til deres uddannelsessted, og de ældre kan komme ind til byen og handle.

Foto: Arriva

Danske Regioner: Hver 7. bus er i fare for at blive sparet væk