Støt borgerforslag: Børnekræftbehandlingen skal ikke centraliseres i København

Balance Danmark støtter et borgerforslag, som vil bevare kræftbehandlingen af børn på de fire nuværende lokationer i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

Avisen Danmark har tidligere afdækket, hvordan direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og Rigshospitalets overlæge Kjeld Schmiegelow flere gange i løbet af 2018 var i dialog om en centralisering af børnekræftbehandlingen på Rigshospitalet.

Det fik bl.a. Anders Kühnau (S), regionrådsformand i Region Midtjylland, til at kalde planerne for et prestigeprojekt:

”Det her drejer sig om prestige mere end alt muligt andet. Jeg har fået henvendelser fra medarbejdere fra både Rigshospitalet og vores eget Aarhus Universitetshospital, som er enige om, at en centralisering er en rigtig dårlig idé. Og så er der nogle få professorer, som synes, at det her er prestigemæssigt meget vigtigt at samle på Rigshospitalet,” sagde Anders Kühnau til Avisen Danmark d. 14. januar 2021.

Borgerforslag vil stoppe centralisering
En gruppe forældre til kræftramte børn har på baggrund af dialogen mellem Sundhedsstyrelsen og Rigshospitalet stillet et borgerforslag om at bevare kræftbehandlingen af børn på de fire nuværende lokationer i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

Forslagsstillerne skriver bl.a. følgende i indstillingen:

”Vi er en stor gruppe forældre til kræftramte børn, der er meget utrygge ved de nuværende overvejelser om en eventuel centralisering af børnekræftbehandlingen på Rigshospitalet. Det er ikke i børnenes interesse og de vil blive taberne i en eventuel centralisering.”

Særligt transporttiden er afgørende for, at en centralisering vil ramme rigtig mange familier.

”Ved en centralisering vil familier blive endnu mere splittede, da lang transporttid vanskeliggør besøg fra nær familie. Det syge barn og den medindlagte forælder bliver afskåret fra den øvrige familie og dermed umuliggøres, eller i bedste fald besværliggøres, afgørende psykisk støtte og aflastning,” skriver forslagsstillerne.

Centralisering eller samarbejde
Samtidig med at Rigshospitalet taler om at centralisere børnekræftbehandlingen i København, lægger universitetshospitalerne i Aarhus, Odense og Aalborg op til øget samarbejde og nærhed. I stedet for at centralisere vil de behandle endnu flere børn på det nærmeste hospital.

De tre universitetshospitaler udtalte d. 19. januar 2021 til Avisen Danmark, at det er svært at samarbejde med Rigshospitalet, så længe de har en centraliseringsagenda.

”Vi har haft behov for at finde en melodi, der handler om nærhed og samarbejde fremfor centralisering. Men kan Rigshospitalet se sig ind i det samarbejde, er de velkommen,” sagde Kim Brixen, lægelig direktør på Odense Universitetshospital, til Avisen Danmark.

Du kan støtte borgerforslaget om at bevare kræftbehandlingen af børn på de fire nuværende lokationer i Aarhus, Odense, Aalborg og København her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-06102

Støt borgerforslag: Børnekræftbehandlingen skal ikke centraliseres i København