Balance Danmark: Flere decentrale uddannelser er en investering i hele Danmark

Forhandlingerne om flere decentrale uddannelser er gået ind i den afsluttende fase. Balance Danmark opfordrer partierne til at holde fast i målet om at skabe et Uddannelsesdanmark i bedre balance.

”Det er helt afgørende for udviklingen af hele Danmark, at vi har gode uddannelser i hele landet. Flere decentrale uddannelser giver unge uden for de fire store byer en større chance for at få en videregående uddannelse, og det sikrer, at virksomheder uden for de store byer kan få den arbejdskraft, de skriger på. Det er det helt centrale,” siger Kim Ruberg, bestyrelsesformand i Balance Danmark.

Han opfordrer aftalepartierne til at stå fast på det centrale mål om at reducere optaget i de fire store universitetsbyer med op til 10 %, samtidig med at man opretter tusindvis af nye uddannelsespladser i resten af Danmark.

”Med faldende ungdomsårgange er det nødvendigt at reducere optaget i de fire store byer, hvis vi skal sikre udvikling og arbejdskraft i hele landet. Når vi kæmper for en bedre uddannelsesbalance i Danmark, gør vi det, fordi det er en investering i fremtiden. Det er en investering i hele Danmark. Kritikerne af udflytningsplanerne kæmper grundlæggende for status quo. For at bibeholde den magt, de har opbygget.”

Balance Danmark har siden 2016 årligt lavet en opgørelse over den geografiske fordeling af optagne studerende på de videregående uddannelser. Den seneste analyse viser, at 81 % af uddannelsespladserne med optag i 2021 er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. I 2021 blev der optaget ca. 17.500 flere studerende på en videregående uddannelse i de fire store byområder sammenlignet med 2009, mens resten af Danmark har oplevet en beskeden stigning på ca. 3.500 i samme periode.

”Det er en voldsom centralisering af et område, som skal sikre arbejdskraft til hele landet. Særligt på universitetsområdet er centraliseringen markant. Derfor er behovet for flere decentrale uddannelser også stort, og jeg kan kun gentage min opfordring til partierne bag uddannelsesaftalen om at holde fast og sikre, at vi med aftalen får etableret masser af gode uddannelser uden for de fire store byer. Uddannelser, som tager udgangspunkt i et regionalt perspektiv, så vi får de erhvervsmæssige styrkepositioner, der varierer fra område til område, til at spille bedre sammen med uddannelserne. Det er det, der er målet. Det er det, alle politikere, hele uddannelsessektoren og det danske erhvervsliv bør kæmpe bravt for,” siger Kim Ruberg.

Han peger samtidig på, at uddannelser sikrer forsyningen til det lokale og regionale arbejdsmarked.

”Langt størstedelen af dimittenderne bliver boende i det område, hvor de har studeret, efter endt uddannelse. Derfor er centraliseringen af vores uddannelser også en stor hæmsko for øget vækst i de mange virksomheder uden for de fire store byer, som skriger på højtuddannet arbejdskraft, og som vel at mærke står for langt størstedelen af Danmarks nettoeksport,” siger Kim Ruberg.

Uddannelsesaftalen blev indgået i juni måned mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne. Heri fremgår det bl.a., at der i første omgang skal etableres 23 nye uddannelsesudbud uden for de fire store byer. Samtidig er det målsætningen, at de store byer reducerer optaget med 5-10 % frem mod 2030. Enhedslisten og Alternativet her sidenhen forladt aftalen. De resterende partier forhandler nu om den endelige plan.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Balance Danmark: Flere decentrale uddannelser er en investering i hele Danmark