Kronik: Udviklingen på boligmarkedet er en trussel mod sammenhængskraften i vores land

Boligmarkedet inddeler danskerne i et A- og B-hold, skriver Kim Ruberg, formand i Balance Danmark, i en kronik i Jyllands-Posten.

Der er enormt store forskelle på, hvordan boligpriserne har udviklet sig de sidste ti år. Bor du i de store byer – og specielt i hovedstadsområdet – kan du potentielt have scoret kassen i perioden. Helt anderledes ser det ud andre steder i landet.

”Konsekvensen er en enorm skævvridning i danskernes økonomi. Man bliver rig af at bo i byen og specielt i hovedstadsområdet. Det gør man ikke på landet. Uretfærdigt, ja. Men mest bekymrende er dog den enorme ulighed, det skaber, som ene og alene er baseret på, hvor du har købt et hus. Det er en kæmpe trussel mod sammenhængskraften i vores land,” skriver Kim Ruberg i kronikken.

Heri roser han også regeringen for at anerkende låneudfordringen på landet og i praksis nu forsøge at gøre noget ved den. Det endelige udspil fra regeringen lader stadig vente på sig, men Balance Danmark ser dog visse udfordringer i regeringens seneste forslag til en ny lånemodel, hvor staten garanterer den yderste del af realkreditlånet i postnumre med kvadratmeterpriser på under 8.000 kr.

”Faktum er, at flere postnumre i store dele af landet dækker en centerby i kommunen samt flere mindre landsbyer og det åbne land. Boligpriserne i centerbyerne vil i flere tilfælde presse kvadratmeterprisen i postnummeret over de 8.000 kr., hvilket efterlader borgere i landsbyer og i det åbne land uden mulighed for at få del i det statsgaranterede lån, selv om låneudfordringerne her er til stede. Samtidig er det statistiske grundlag i flere af de berørte områder ofte meget beskedent. Derfor foreslår Balance Danmark, at både kvadratmeterpriskravet og postnummermetoden skrottes, og at man i stedet anvender de kriterier, som gælder for landsbypuljen, så ejerboliger og erhvervsejendomme i det åbne land eller i byer med under 4.000 indbyggere kan søge om et statsgaranteret lån. Det vil give et langt mere gennemsigtigt og smidigt system,” skriver Kim Ruberg.

Læs hele kronikken i Jyllands-Posten her (kræver JP-abonnement).

Kronik: Udviklingen på boligmarkedet er en trussel mod sammenhængskraften i vores land