Landdistriktspuljen åbner: Nu kan du søge om midler til lokale projekter

Der er nu åbent for ansøgninger til den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2022. I første runde vil der særligt være fokus på projekter i områder med landvindmøller.

I alt 13,5 millioner kroner bliver uddelt i Landdistriktspuljens første runde.

”Det er en vigtig prioritet for regeringen, at der er gode muligheder for at leve et godt liv overalt i Danmark – også i landdistrikterne og på småøerne. Derfor glæder det mig, at vi med Landdistriktspuljen kan være med til at understøtte nogle af de aktiviteter, funktioner og samlingspunkter, som er med til at skabe muligheder for det gode liv i landdistrikterne og på de danske småøer,” siger indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en pressemeddelelse.

Der er i år særligt fokus på projekter i områder med landvindmøller. I forbindelse med Klimaaftalen fra 2020 blev partierne enige om at kompensere de lokalsamfund, som har mange landvindmøller i nærområdet, ved at der udbydes 9,6 mio. kr. årligt i 2021-2024 via Landdistriktspuljen. Projekterne skal være almennyttige rekreative, sociale og kulturelle projekter i nærområder til landvindmøller og fremme oplevelser, styrke den lokale sammenhængskraft eller kompensere for gener fra landvindmøller, skriver Indenrigsministeriet.

Projektmidlerne til første runde fordeler sig således:

  • 9,6 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2022 skal være sendt til Bolig- og Planstyrelsen inden 6. april kl. 12.00.

Læs mere om Landdistriktspuljen, ansøgningskriterier og tidligere projekter her.

Landdistriktspuljen åbner: Nu kan du søge om midler til lokale projekter