Balance Danmark: Regeringen skruer på de helt rigtige knapper

Der er store roser fra Balance Danmark til det uddannelsesudspil, regeringen netop har præsenteret, hvor man bl.a. foreslår at oprette tusindvis af nye uddannelsespladser uden for de store byer.

”Det er et stærkt og gennemarbejdet uddannelsesudspil. Vi konstaterer med stor glæde, at man har læst og imødekommet mange af de forslag, som vi og vores medlemmer på baggrund af fem års undersøgelser har fremsat for at styrke sammenhængskraften i Danmark og hele landets økonomi,” siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

Balance Danmarks seneste uddannelsesanalyse viser, at 81 % af alle uddannelsespladser med optag i 2020 ligger i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Samtidig bliver langt størstedelen af dimittenderne boende i den by, de har studeret i. Derfor er der et stort behov for at decentralisere de videregående uddannelser, som regeringen nu lægger op til, siger Kim Ruberg.

”Den nuværende fordeling af uddannelser og dimittendernes manglende mobilitet betyder, at vi i Danmark først og fremmest uddanner til arbejdsmarkedet i og omkring de fire store byområder. Det skader dansk økonomi, fordi størstedelen af Danmarks eksportvirksomheder, som mangler højtuddannet arbejdskraft, ligger uden for de store byer,” siger han.

Stærkt udspil
Regeringen lægger i sit udspil op til i første omgang at oprette ca. 3.000 nye uddannelsespladser uden for de fire store byer. Derudover vil man begrænse optaget i de fire store byer, hvilket ifølge regeringens skøn vil medføre yderligere 4.500 uddannelsespladser uden for de store byer.

Regeringen skriver også i udspillet, at der vil være yderligere relevante uddannelser, som kan komme i spil, i takt med at uddannelsesinstitutioner, kommuner og lokalt erhvervsliv kender de nye rammevilkår, ligesom det regionale taxameter og grundtilskuddet til decentrale uddannelser forhøjes.

”Regeringen skruer på de helt rigtige knapper. Den nuværende dimensioneringsmodel lukker i alt for høj grad øjnene for de specifikke regionale behov. Samtidig har vi tidligere påpeget, at politikerne netop bør erkende, at det på papiret koster lidt ekstra at etablere og fastholde decentrale uddannelser, men at pengene skal ses som en rigtig god investering i vores samfund.”

Særligt øget samspil mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner og virksomheder har Balance Danmark længe opfordret til.

”Vi rigtig gode erfaringer i bl.a. Sønderborg, Esbjerg og Kalundborg med at få virksomhederne langt mere på banen i forhold til at sikre bæredygtige uddannelser. Den model ser vi gerne udbredt i hele landet, fordi den er med til at forankre uddannelserne i det lokale miljø og erhvervsliv,” siger Kim Ruberg.

Håb om bredt forlig
Venstre præsenterede tilbage i februar sit uddannelsesudspil. Dengang roste Balance Danmark udspillet og kaldte det for ambitiøst. På den baggrund tror Balance Danmark også på, at partierne kan finde hinanden i de kommende uddannelsesforhandlinger.

”Både regeringen og Venstre har nu inden for kort tid fremlagt stærke uddannelsesudspil med fokus på at styrke de decentrale uddannelser. Vi har derfor store forventninger til, at de – sammen med et bredt flertal af Folketingets partier – kan blive enige om en aftale, der sikrer, at vi får flere gode og bæredygtige uddannelser i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

Han fremhæver samtidig, at den etablerede fortælling om, at alle danske unge vil læse i storbyerne, er forkert.

”Skal vi have flere unge til at tage en uddannelse, kræver det blandt andet, at de kan finde en uddannelse i deres nærområde. Samtidig siger det sig selv, at flertallet af de unge tager til storbyerne for at læse, når det nu er her, 81 % af uddannelsespladserne er placeret i dag. Vi ved, at mange unge og ældre gerne vil tage en uddannelse i deres nærområde, hvis muligheden er der.”

Et land- og by-barometer
I regeringens udspil fremgår det bl.a. også, at man ønsker at evaluere kommunalreformen, som trådte i kraft i 2007. Derudover foreslår regeringen at opbygge et land- og by-barometer, der følger udviklingen på udvalgte områder som fx adgangen til uddannelser i hele landet, detailhandlens udvikling etc.

”Vi har mange gange påpeget, at det er nødvendigt at stoppe den automatiske centralisering, hvis vi skal sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Land- og by-barometeret er et glimrende forslag, som på flere områder minder om det ’balancefilter’, vi tidligere har foreslået, hvor Folketinget med inspiration i de nuværende VVM-undersøgelser skal gennemføre selvstændige balancevurderinger af regeringsforslag for at vurdere, om disse både positivt og negativt vil påvirke den geografiske balance og sammenhængskraften i Danmark,” siger Kim Ruberg.

Hele regeringens udspil kan læses her.

Balance Danmark: Regeringen skruer på de helt rigtige knapper