Trods udflytning: Massiv vækst i antallet af statslige arbejdspladser i hovedstaden

Tusindvis af nye statslige arbejdspladser er blevet etableret i hovedstaden sideløbende med udflytningen, viser ny analyse fra Balance Danmark. Det vidner om en massiv, underliggende centralisering, siger Balance Danmarks bestyrelsesformand.

Selvom der er blevet flyttet ca. 5.750 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af Danmark fra 2015 til 2022, kommer København og omegn i perioden ud med et plus på ca. 4.200 statslige arbejdspladser. Dermed har hovedstaden fået tilført knap 10.000 nye statslige arbejdspladser siden 2015. Det dokumenterer Balance Danmark i en ny analyse af den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser.

”Analysen dokumenterer en massiv, underliggende centralisering af de statslige arbejdspladser i hovedstaden. Med den ene hånd flytter man under stort postyr statslige arbejdspladser ud af hovedstaden, og med den anden hånd tilfører man i absolut stilhed endnu flere statslige arbejdspladser til hovedstaden. Det understreger bare, hvor gennemgribende hele centraliseringsmaskinen er. Hvis ingen stopper den, fortsætter den ufortrødent,” siger Kim Ruberg, bestyrelsesformand i Balance Danmark.

Stort set alle udflytninger, som blev politisk besluttet i 2015 og 2018, er nu gennemført. Udover de ca. 5.750 statslige arbejdspladser, der er flyttet fra hovedstaden til resten af Danmark, er yderligere ca. 2.150 statslige arbejdspladser fra 2015 til 2022 blevet etableret som nye arbejdspladser i byer uden for hovedstaden.

I analysen peger Balance Danmark også på, at udflytningen og etableringen af statslige arbejdspladser uden for hovedstaden har haft en umiddelbar positiv effekt på antallet af statslige arbejdspladser i flere kommuner.

”Det er glædeligt, at flere kommuner, bl.a. Esbjerg, Næstved og Viborg, har fået flere statslige arbejdspladser siden 2015 pga. udflytningerne. Men samtidig har hele 46 kommuner fordelt bredt over hele Danmark altså mistet statslige arbejdspladser i perioden,” siger Kim Ruberg.

Han peger f.eks. på Fyn, hvor alle kommuner – bortset fra Odense og Middelfart – har mistet statslige arbejdspladser fra 2015 til 2022.

Analysen, som er lavet på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik, viser også, at 48 % af de statslige arbejdspladser i 2022 ligger i hovedstadsområdets 34 kommuner, hvor 36 % af befolkningen bor.

På den baggrund kommer Balance Danmark i analysen med en række konkrete anbefalinger til politikerne på Christiansborg.

”Først og fremmest anbefaler vi, at de enkelte ressortministerier i samarbejde med relevante styrelser og institutioner gennemfører en grundig evaluering af udflytningerne. På baggrund af evalueringerne foreslår vi, at Folketinget gennemfører en ny runde strategiske udflytninger, hvor relevante styrelser og institutioner placeres i områder, hvor de passer til den erhvervsmæssige aktivitet i det private erhvervsliv. På den måde kan vi skabe klynger rundt i Danmark, hvor det offentlige og private får langt mere gavn af hinanden. Sidst men ikke mindst anbefaler vi, at Folketinget som udgangspunkt altid placerer nye statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet,” siger Kim Ruberg.

Læs hele analysen her.

Foto: Landsbrugsstyrelsen, Augustenborg.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Kim Ruberg
Bestyrelsesformand
Tlf. 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Sekretariatschef
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Trods udflytning: Massiv vækst i antallet af statslige arbejdspladser i hovedstaden