Borgmestre kæmper for at bevare musikalske grundkurser

Et Danmark i balance – også på Kulturområdet’ er overskriften på det brev, som tre borgmestre på vegne af otte kommuner onsdag overrakte til Folketingets Kulturudvalg.

Baggrunden er usikkerhed om budget og bevillinger, der skaber en kritisk situation hos MGK-centre i Syd- og Sønderjylland, Midt- og Vestjylland, Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster. Den midlertidige kompensation for de markante budgetreduktioner, som Statens Kunstfond besluttede i 2021, udløber med udgangen af 2023, og dermed kender skolerne ikke deres budget for det kommende skoleår.
 
Sådan lyder det fra borgmestrene i Esbjerg, Sønderborg, Herning, Skive, Viborg, Holstebro, Kolding og Køge.
 
Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen, var onsdag til foretræde for Folketingets Kulturudvalg sammen med H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune, og Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune.
 
– Det er nu, vi har brug for at få politikerne på Christiansborg i tale. Det er er rettidig omhu at tage problematikken op her i foråret, for vi kan ikke vente med en afklaring i forbindelse med Finansloven i efteråret. Der er brug for, at Folketinget indser, at kulturlivet også er stærkt i provinsen og ikke kun i de større byer. Sammenhængskraften i Danmark er i høj grad afhængig af lige adgang til kultur og undervisning, som på MGK, og besparelser her går stik imod den nationalt funderede dagsorden om et Danmark i balance, siger Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Fakta:
Det er Statens Kunstfond, der finansierer landets 8 MGK-centre. Da kunstfonden i 2021 ønskede at øge bevillingerne til de fire store byer København, Aarhus, Aalborg og Odense, var det MGK-centrene i yderområderne, der måtte betale prisen med store budgetreduktioner. Budgetreduktionerne svarer til nedlæggelse af 30 årlige studiepladser. En politisk aftale sikrede MGK Syd, MGK Midt-vest og MGK-Sjælland kompensation i 2022 og 2023, og aftaleparterne lovede at finde en permanent løsning på problemet.

Borgmestre kæmper for at bevare musikalske grundkurser