Kronik: Sådan styrker vi de decentrale uddannelser

Finansieringen af uddannelser tilgodeser de store universiteter, skriver Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune og næstformand i Balance Danmark, sammen med Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg, i en kronik i Altinget.

”Det er i dag en stor underskudsforretning at tilbyde universitetsuddannelser uden for de største byer i Danmark. Underskuddet gør universiteterne tilbageholdne med at oprette nye uddannelser uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg, og det er kun fire procent de studerende, der læser uden for de største byer, selvom undersøgelser faktisk viser, at ikke alle unge har lyst til at flytte til storbyen,” skriver Jesper Frost Rasmussen og Lone Saaby.

”Hvis politikerne har en reel hensigt om at skabe mere balance mellem land og by, så bliver finansieringen nødt til også at passe til de mellemstore campusser i provinsbyerne.”

De peger i kronikken på tre konkrete løsninger på problemstillingen:

1. Taksten til universitetsuddannelserne uden for de store byer forhøjes med minimum en faktor 1,25 og indfases allerede fra næste år.

2. Fonden med midler til at udflytte uddannelser skal gøres permanent og ikke stoppe ved dens nuværende udløb i 2028.

3. Der skal oprettes en særlig statslig pulje, der skal medfinansiere dyrt forskningsudstyr, når nye forskningsmiljøer skal etableres.

Og der er brug for ambitiøs, politisk handling mere end nogensinde før, skriver Jesper Frost Rasmussen og Lone Saaby i kronikken.

”Ambitionen om at flytte uddannelser ud i hele landet og dermed styrke væksten og sammenhængen på tværs af landsdele vil mislykkes, hvis vi ikke afsætter penge til regionale uddannelser.”

De opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at følge de politiske ambitioner til dørs og levere en finansieringsmodel, der også passer til campusser uden for de største byer.

Læs hele kronikken her.

Kronik: Sådan styrker vi de decentrale uddannelser