Ny uddannelsesanalyse: Centraliseringen på uddannelsesområdet er massiv

Balance Danmark har siden 2016 årligt udgivet en opgørelse over den geografiske fordeling af optagne studerende på de videregående uddannelser. Årets analyse viser, at 81 % af uddannelsespladserne med optag i 2021 er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Det er samme procentvise fordeling som i 2018, 2019 og 2020.

Læs hovedkonklusionerne fra analysen herunder. Du kan læse hele analysen her – Optag 2021: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser.

Sammenfatning:

  • Der blev i 2021 optaget 67.425 studerende på en videregående uddannelse i Danmark fordelt på 41 af landets 98 kommuner.
  • 81 pct. af uddannelsespladserne med optag i 2021 er placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Det er samme procentvise fordeling som i 2018, 2019 og 2020.
  • De syv kommuner med flest uddannelsespladser, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Frederiksberg, Roskilde og Lyngby-Taarbæk, er også de kommuner, der har flest uddannelsespladser pr. 1000 indbyggere.
  • Landsdelen Byen København har klart flest optagne studerende i 2021 ift. indbyggertal med 26 pr. 1.000 indbyggere. Til sammenligning har landsdelene Sydjylland, Københavns Omegn, Vestjylland, Vest- og Sydsjælland, Nordsjælland og Bornholm mellem 6 og 2 uddannelsespladser pr. 1000 indbyggere.
  • Fordelingen af uddannelsespladser med optag i 2021 på de enkelte uddannelsesinstitutioner lyder således i de fire store byområders favør: Universiteter – 96 pct., erhvervsakademier – 71 pct., professionshøjskoler – 67 pct. og øvrige uddannelser – 70 pct.
  • I 2021 blev der optaget 21.141 flere studerende på en videregående uddannelse sammenlignet med 2009. Antallet af optagne studerende er steget med hele 17.443 i de fire store byområder fra 2009 til 2021, mens resten af Danmark kun har oplevet en stigning i antal optagne studerende på 3.698 i perioden.

I analysen kan du også læse en kommentar til den store uddannelsesaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik i slutningen af juni 2021, som vil sikre tusindvis af nye uddannelsespladser uden for de store byer de kommende år.

Læs hele analysen her.


Ny uddannelsesanalyse: Centraliseringen på uddannelsesområdet er massiv