Flere gode forslag i regeringsgrundlaget til et Danmark i bedre balance

SVM-regeringen vil arbejde for et Danmark i geografisk balance, lyder det i regeringsgrundlaget. Balance Danmark roser flere af de konkrete forslag, men peger også på behovet for fornyet fokus på bl.a. den kommunale udligningsordning og de decentrale uddannelser. 

– Først og fremmest et stort tillykke til den nye SVM-regering. Danmark står over for nogle afgørende år, hvor det er nødvendigt med et Folketing, der kan samarbejde. Det gælder også i forhold til balancen i vores land, og der glæder det mig, at vi nu har fået en ny regering på plads, som konkret siger, at de vil arbejde for et Danmark i geografisk balance, siger Kim Ruberg, bestyrelsesformand i Balance Danmark.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at den nye SVM-regering bl.a. vil styrke det nære sundhedsvæsen, give mulighed for at bygge nye ejerboliger på landet, forbedre statsgarantien på boligkøb i yderområder, sikre at naboer og kommuner får del i de økonomiske gevinster ved opsætning af VE-anlæg og som udgangspunkt placere nye statslige arbejdspladser uden for de største byer.

– Vi kvitterer for en række gode og ambitiøse forslag i regeringsgrundlaget. Det er afgørende, at vi får et sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne i hele landet. Derudover hæfter vi os særligt ved forslaget om, at nye statslige arbejdspladser som udgangspunkt bør placeres uden for de store byer. Et forslag, Balance Danmark har arbejdet for i en årrække, og som kun er blevet mere aktuelt, efter vi i en analyse, som vi offentliggjorde under valgkampen, kunne dokumentere, at hovedstaden siden udflytningen af statslige arbejdspladser fra 2015 og frem har fået tilført knap 10.000 nye statslige arbejdspladser, siger Kim Ruberg.

Samtidig foreslår Balance Danmark, at man kigger på de statslige arbejdspladser langt mere strategisk, så statslige styrelser, institutioner og virksomheder i højere grad placeres i de områder af Danmark, hvor de passer til den erhvervsmæssige aktivitet i det private erhvervsliv.

– Derudover glæder det os, at SVM-regeringen ønsker at sikre lokale gevinster ved kommende VE-anlæg. Der skal opsættes mange vindmøller og solcelleparker de kommende år, hvis Danmark skal nå de ambitiøse, grønne mål inden 2030. Det kræver, at de borgere og landsbyer, som bliver direkte påvirket af nye VE-anlæg, bliver inddraget i beslutningsprocessen og får lokal forankret folkeligt medejerskab. Det kan fx ske via en kontant præmie eller ved at give naboer købsret til projekter, så de også kommer lokalsamfundet til gode, siger Kim Ruberg.

I den forbindelse anbefaler Balance Danmark også, at den nye SVM-regering har fokus på, hvordan vi får energiforbedret de mange boliger i yderområderne, hvor boligejerne i dag har svært ved at finansiere de nødvendige tiltag som fx at udskifte oliefyret med et grønnere alternativ, få nye vinduer, efterisoleret taget etc.

Fokus på udligning og uddannelser
Også den kommunale udligningsordning bør være et fokusområde for den nye SVM-regering. Balance Danmark foreslog allerede i forbindelse med revisionen af udligningsordningen i 2020, at Folketinget burde nedsætte en uvildig udligningskommission, der skulle udarbejde et helt nyt system. Den anbefaling gentager og understreger Balance Danmark nu.

– Hele systematikken i det nuværende udligningssystem er baseret på en samfundsstruktur, vi ikke har i dag. Der er ganske enkelt behov for, at dygtige eksperter kigger hele udligningssystemet efter i sømmene. Derfor foreslår vi, at en uvildig udligningskommission skal udarbejde et helt nyt system, der tager afsæt i nutidens muligheder for en nøje beregning af de socioøkonomiske udgifter og de enkelte kommuners økonomiske udgangspunkt. Et nyt system, hvor udgangspunktet bør være, at alle landets kommuner skal have nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Sker det ikke, vil vi de kommende år se flere og flere kommuner i store økonomiske problemer, hvilket bl.a. vil udfordre sammenhængen og tilliden i Danmark, siger Kim Ruberg.

Derudover bør forårets ambitiøse uddannelsesaftale følges op, så alle de gode ambitioner om flere bæredygtige, decentrale uddannelser, der står i aftalen, også bliver til virkelighed.

– For dansk økonomi er det afgørende med gode og relevante uddannelsesmuligheder i hele Danmark, som skal sikre den rette arbejdskraft til de eksportvirksomheder uden for de store byer, vi lever af i det her land. Derfor skal SVM-regeringen fortsætte det arbejde, som den tidligere regering igangsatte. Samtidig bør den nye regering have fokus på at styrke økonomien på de decentrale uddannelsesinstitutioner. Pengene skal følge med ambitionerne, og her foreslår vi bl.a. at hæve taksten til de videregående uddannelsesinstitutioner uden for de store byer, siger Kim Ruberg.

Foto: Christiansborg, David Kahr.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Kim Ruberg
Bestyrelsesformand
Tlf. 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Sekretariatschef
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Flere gode forslag i regeringsgrundlaget til et Danmark i bedre balance