Regeringen justerer uddannelsesaftale: Disse uddannelser bliver påvirket

SVM-regeringen har justeret uddannelsesaftalen, så den ikke længere gælder de fire store velfærdsuddannelser. Balance Danmark giver her et overblik over, hvad det konkret betyder.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen ønsker at videreføre aftalen om udflytning af uddannelser, men justere den sådan, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver ikke er omfattet af udflytningen.

Efterfølgende har uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) bekræftet over for bl.a. Balance Danmark, at hvis professionshøjskolerne går videre med de planer, der står i uddannelsesaftalen, så følger pengene også med. Det vil altså fortsat være muligt at oprette nye pladser uden for de fire største byer på samme økonomiske vilkår, som står i aftalen. Forskellen er dog, at uddannelsesinstitutionerne ikke længere er forpligtet til at nedskalere eller udflytte uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser.

I et svar til Uddannelses- og Forskningsudvalget skriver Christina Egelund bl.a. følgende:

– For ambitionen om at 60 pct. af uddannelsespladserne på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet skal ligge uden for de største byer – den såkaldte 60/40-ambition – svarer kravet til udflytning af ca. 800 pladser og oprettelse af ca. 1000 nye studiepladser. Med regeringens foreslåede justering af aftalen vil professionshøjskolerne ikke længere være forpligtet til at flytte uddannelsespladser fra de fire største byer på de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet. Professionshøjskolerne har imidlertid mulighed for at fortsætte deres planer om at etablere uddannelsesudbud uden for de fire største byer.

Disse udbud bliver påvirket af justeringen
Foruden de tusindvis af uddannelsespladser, som nu ikke længere skal nedskaleres eller udflyttes fra de fire store byer, er der i uddannelsesaftalen nævnt fem konkrete nye udbud af de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet. Det drejer sig om:

• Pædagog – Holbæk (Professionshøjskolen Absalon): Uddannelsen bliver oprettet. De første studerende starter efter planen d. 1. september 2023.

• Lærer – Svendborg (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole): Det er endnu uvist, om uddannelsen bliver oprettet. UCL ønsker et øget engangstilskud på 30 mio. kr. og syv millioner årligt i tilskud til driften af læreruddannelsen i Svendborg.

• Socialrådgiver – Hjørring (Aalborg Universitet): Aalborg Universitet har meddelt, at universitetet ikke længere ønsker at etablere den nye socialrådgiveruddannelse i Hjørring, efter regeringen har justeret uddannelsesaftalen.

• Lærer – Hillerød (Københavns Professionshøjskole): Uddannelsen bliver oprettet. De første studerende starter efter planen d. 1. september 2023.

• Socialrådgiver – Horsens/Randers (VIA University College): VIA har endnu ikke sendt en ansøgning om at oprette en socialrådgiveruddannelse i Horsens eller Randers. Det er derfor yderst tvivlsomt, om uddannelsen bliver oprettet.

Du kan læse en kommentar til justeringen af uddannelsesaftalen fra Balance Danmarks bestyrelsesformand her.

Regeringen justerer uddannelsesaftale: Disse uddannelser bliver påvirket