SDU-professor: Storbyerne er afhængige af provinsen

Centralisering er ikke en naturlov, men en logisk konsekvens af den måde, vi forstår og regner økonomi på, skriver Egon Noe, professor og leder af Center for Landdistriktsforskning ved SDU, i et debatindlæg.

Det Danmark, der ligger uden for de store byer, bliver ofte fejlagtigt bragt i en defensiv position, hvor de skal forsvare sig i forhold til at være en belastning for samfundet. Der er nemlig en masse faglige argumenter for at investere i udviklingen i provinsen, skriver Egon Noe i Altinget.

– For det første er der meget ringe empirisk evidens for, at det går bedst for de lande, der investerer mindst i provinsen, hverken i forhold til økonomi eller kulturel sammenhængskraft. Samtidig kan man argumentere for, at nogle af de virksomheder, vi som samfund bryster os af, ligger i provinsen, og alle har investeret massivt og vedvarende i lokalområdet. Det gælder for eksempel Lego, Danfoss og Grundfos.

Egon Noe fremhæver også som et andet argument for at investere i landdistrikterne, at centrene er afhængige af deres periferi.

– Storbyerne er hver eneste dag afhængig af en massiv import af energi, varer, arbejdskraft og talentfulde unge mennesker og eksport af store mængder affald. En afhængighed, der først bliver synlig i det øjeblik, der sker noget drastisk i omverdenen, der påvirker disse strømme.

I sidste ender handler det om den måde, vi forstår og regner økonomi på. Centralisering er nemlig ikke en naturlov, skriver Egon Noe.

– Landdistrikterne fylder ganske vist en del i den politiske debat, men centrene (de største byer) har været rigtig gode til at rammesætte debatten ud fra deres perspektiv – herunder at italesætte de politiske tiltag som en form for irrationel ulandsbistand.

Ifølge Egon Noe er det i virkeligheden forbavsende få midler, der bliver brugt på at understøtte bosætning på landet.

– I centraliseringens årti er det centerperspektivet, der har magt til at stille spørgsmålet og dermed definere de præmisser og den blindhed, som forskning og politik foregår ud fra. Man kan også vende spørgsmålet om: Har vi som samfund råd til ikke at investere i provinsen?

Læs hele Egon Noes debatindlæg i Altinget her.

Hvidbog
I tillæg til Egon Noes debatindlæg kan vi også henvise til Balance Danmarks Hvidbog, ’Et Danmark i balance er et rigere Danmark’, som vi udgav under navnet Danmark på Vippen i 2015. Her lyder nogle af konklusionerne:

– At Danmark de seneste mange år har set sig blind på at centralisere og dermed teoretisk set spare omkostninger. Denne ensidige fokus på cost bør afløses af en bevidst satsning på cost-benefit, hvor man både ser på udgifts- og indtægtssiden.

– At der ikke er dokumentation for den fortælling, hovedstaden har brugt gennem mange år, om at 100 jobs i hovedstaden skaber 20 jobs i ’provinsen’. Tværtimod ser alt ud til, at jobs skabt i Det Lokale Danmark har meget større jobskabelse uden for lokalområdet end jobs skabt i hovedstaden. Og meget tyder på, at netop hovedstaden får et stort jobtilskud, når der skabes jobs i Det Lokale Danmark.

– Værdiskabelsen sker ikke i de store byer. I Danmark lever vi reelt af meget traditionelle erhverv som landbrug, søfart og traditionel industri, og at de virksomheder, der tjener pengene hjem til Danmark, generelt befinder sig uden for de store byområder.

Foto: Linak headquarters.

SDU-professor: Storbyerne er afhængige af provinsen