Folketingskandidater: Flere statslige arbejdspladser på vej til hele landet

I en undersøgelse, Balance Danmark har foretaget, svarer 75 % af folketingskandidaterne, at de i den kommende valgperiode vil arbejde for, at statslige arbejdspladser placeres i bedre overensstemmelse med befolkningsfordelingen i Danmark. Resultatet glæder Kim Ruberg, bestyrelsesformand i Balance Danmark, som anbefaler en ny runde strategiske udflytninger.

I sidste uge offentliggjorde Balance Danmark en analyse, der bl.a. viser, at selvom der er blevet flyttet ca. 5.750 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af Danmark fra 2015 til 2022, kommer København og omegn i perioden ud med et plus på ca. 4.200 statslige arbejdspladser. Dermed har hovedstaden fået tilført knap 10.000 nye statslige arbejdspladser siden 2015.

Analysen dokumenterer også, at 48 % af alle statslige arbejdspladser i 2022 er placeret i hovedstadsområdet, hvor 36 % af befolkningen bor.

Den skæve fordeling bliver der måske ændret på efter folketingsvalget. I hvert fald svarer hele 75 % af folketingskandidaterne i en spørgeskemaundersøgelse, som Balance Danmark har foretaget, at de i den kommende valgperiode vil arbejde for, at de statslige arbejdspladser placeres i bedre overensstemmelse med befolkningsfordelingen i Danmark.

”Det er meget positivt, at et klart flertal af folketingskandidaterne vil arbejde for en mere fair fordeling af de statslige arbejdspladser. Vores anbefaling er, at de enkelte ressortministerier i samarbejde med relevante styrelser og institutioner i første omgang gennemfører en grundig evaluering af de nu afsluttede udflytninger. På baggrund af evalueringerne foreslår vi, at Folketinget gennemfører en ny runde strategiske udflytninger af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet,” siger Kim Ruberg, bestyrelsesformand i Balance Danmark.

Han påpeger, at det er vigtigt for Balance Danmark, at en ny udflytningsrunde angribes strategisk.

”Statslige styrelser, institutioner og virksomheder skal placeres i de områder af Danmark, hvor de passer til den erhvervsmæssige aktivitet i det private erhvervsliv. På den måde kan vi skabe klynger rundt i Danmark, hvor det offentlige og private får langt mere gavn af hinanden. Flytter vi samtidig flere uddannelser med, som passer til det regionale jobmarked, kan vi skabe erhvervsklynger i verdensklasse,” siger Kim Ruberg.

Han peger også på, at større nærhed mellem statsadministrationen, erhvervslivet og relevante uddannelser vil give bedre mulighed for jobskifte på tværs af offentlige og private enheder i hele landet.

Nye arbejdspladser placeres uden for hovedstaden
I undersøgelsen har Balance Danmark også spurgt folketingskandidaterne, om de inden for næste valgperiode vil arbejde for, at alle nye statslige styrelser og institutioner som udgangspunkt placeres uden for hovedstaden. Det svarer 60 % ja til.

”Når hovedstaden fra 2015 til 2022 kan få tilført knap 10.000 nye statslige arbejdspladser, uden nogen rynker på næsen, så er der virkelig et kæmpe behov for, at vi tager et grundigt opgør med den underliggende centraliseringsmaskine, som konsekvent pumper nye statslige arbejdspladser ind i hovedstaden,” siger Kim Ruberg og fortsætter.

”Derfor foreslår vi, at Folketinget som udgangspunkt altid bør placere nye statslige styrelser, institutioner mv. uden for hovedstaden, medmindre der er en overvejende grund til, at de skal ligge i København. Det princip skal bl.a. sikre, at der kontinuerligt kommer nye statslige arbejdspladser til resten af Danmark og dermed på sigt skabe en bedre overensstemmelse mellem danskernes bosætning og den geografiske placering af statslige arbejdspladser.”

Undersøgelsen er foretaget via et spørgeskema, som Balance Danmark har sendt ud til ca. 800 folketingskandidater i hele landet.

254 folketingskandidater har svaret på, om de inden for næste valgperiode vil arbejde for, at staten gøres mere nærværende i hele Danmark ved at sikre, at statslige arbejdspladser placeres i bedre overensstemmelse med befolkningsfordelingen i Danmark. 75,20 % svarer ja. 9,45 % svarer nej. 15,35 % svarer ved ikke.

255 folketingskandidater har svaret på, om de inden for næste valgperiode vil arbejde for, at alle nye statslige styrelser og institutioner som udgangspunkt placeres uden for hovedstaden. 60,39 % svarer ja. 22,75 % svarer nej. 16,86 % svarer ved ikke.

Foto: Nævnenes Hus, Viborg.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Kim Ruberg
Bestyrelsesformand
Tlf. 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Sekretariatschef
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Folketingskandidater: Flere statslige arbejdspladser på vej til hele landet