Balance Danmark: Ros til forslag om statsgaranteret boliglån

Regeringen vil med et nyt statsgaranteret boliglån sikre, at det ikke er boligens beliggenhed i et tyndt befolket område, der afgør, om man kan få et boliglån eller ej. Modellen får ros fra Balance Danmark.

”Vi har kæmpet for at sikre lige lånevilkår i hele landet i flere år. Derfor er der virkelig også grund til at rose erhvervsministeren og regeringen for både at anerkende udfordringen og samtidig gøre noget konkret ved problematikken. I dag fører det til en naturlig afvikling af de områder af landet, hvor man har svært ved at få et boliglån alene pga. boligens placering. Det bliver nu for langt de fleste boligkøbere i de berørte områder muligt med regeringens forslag. Det er helt afgørende, hvis vi skal skabe et Danmark i bedre balance,” siger Kim Ruberg, formand i Balance Danmark.

Med modellen bliver det muligt at få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens værdi for ejerboliger, der enten har en kvadratmeterpris under 8.000 kr. eller ligger i et postnummer med en gennemsnitlig kvadratmeterpris under 8.000 kr. – dog sådan, at den enkelte bolig i sidstnævnte tilfælde skal have en kvadratmeterpris under 10.000 kr.

”Vi har tidligere påpeget, at et nyt statsgaranteret boliglån ikke vil ramme bredt nok, hvis det udelukkende tog udgangspunkt i postnummerets gennemsnitlige kvadratmeterpris. Her udvider regeringen modellen, så det nu i lige så høj grad er boligens kvadratmeterpris, der er afgørende. Det betyder, at flere boligkøbere kan få del i det nye statsgaranterede boliglån. Så vi er glade for, at regeringen har lyttet til vores anbefalinger og roser dem for et godt og ambitiøst forslag,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark håber nu, at forslaget opnår bred opbakning i Folketinget.

”Vi skal have modellen i gang, og så må vi løbende evaluere, som regeringen også lægger op til, om den rammer tilstrækkeligt, eller om den på den ene eller anden måde skal udvides,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark opfordrer i den forbindelse til, at Folketingets partier husker de erhvervsdrivende og iværksættere uden for de større byer, som i dag også oplever problemer med at låne penge til fx at udvide produktionen eller starte en ny virksomhed.

”Det må naturligvis ikke være virksomhedens placering, der afgør dens vækstmuligheder. I forvejen er vi i Danmark med planlovgivningen det eneste land i verden, der ved lov forbyder udvikling af landdistrikterne. Manglende kreditmuligheder for erhvervsvirksomheder i de selvsamme områder gør den problemstilling endnu værre. Derfor opfordrer vi partierne til at se på, hvordan virksomheder, der oplever finansieringsudfordringer pga. beliggenheden, kan få adgang til den kapital, de skal bruge. Det gælder ikke mindst ift. at understøtte nye innovative virksomheder i de tyndt befolkede områder,” siger Kim Ruberg.

Fakta om regeringens forslag
Står det til regeringen, skal du kunne få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens værdi for ejerboliger, der enten:

  • Har en kvadratmeterpris under 8.000 kr., eller
  • Ligger i et postnummer med en gennemsnitlig kvadratmeterpris under 8.000 kr. – dog sådan, at den enkelte bolig skal have en kvadratmeterpris under 10.000 kr.

I nogle postnumre er det ikke muligt at opgøre en gennemsnitlig kvadratmeterpris pga. for få handler. For postnumre, hvor det ikke er muligt at opgøre en gennemsnitlig kvadratmeterpris, kan postnummeret indgå i ordningen, hvis:

  • Postnummeret ligger i en ”kommune længere væk fra en større by”. I regeringens Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse opdeles kommuner i tre kategorier, hvoraf ”kommune længere væk fra en større by” er en af kategorierne. Det drejer sig pt. om i alt 35 kommuner.

Lån på den garanterede del af belåningen er med afdrag.

Statsgarantien på det enkelte lån løber indtil beløbet, der er statsgaranteret, er fuldt afdraget. Lån i modellen har mulighed for løbetid i op til 30 år.

Låntager skal kreditværdighedsvurderes, og ejendommen skal værdiansættes efter gældende regler. Modellen administreres af Finansiel Stabilitet. På den statsgaranterede del af lånet deles eventuelle tab mellem Finansiel Stabilitet og instituttet, så Finansiel Stabilitet dækker 90 pct. og instituttet 10 pct. af eventuelle tab.

Kilde: Regeringen

For yderligere spørgsmål kontakt:
Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Balance Danmark: Ros til forslag om statsgaranteret boliglån