Rektor: Styrk kunstakademierne uden for hovedstaden

I Norge har man truffet et markant anderledes valg end i Danmark, hvor statens engagement i uddannelse af billedkunstnere er centraliseret i København, skriver Søren Taaning, rektor på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus, i en kronik i Jyllands-Posten.

– Det Kongelige Danske Kunstakademi i København er nemlig det eneste statslige kunstakademi i Danmark og modtager hvert år 47,9 mio. kr. i statsstøtte. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi er derimod selvejende institutioner, som overvejende finansieres af Aarhus Kommune og Odense Kommune.

I kronikken henviser Søren Taaning til tal, der viser, at Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi blot får 1,0 og 1,4 mio. kr. i statstilskud, mens de modtager 3,4 mio. kr. og 4,8 mio. kr. i kommunal støtte. Det gør Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi til nogle af de eneste statsanerkendte videregående uddannelser, der modtager mindre i støtte fra staten end fra kommunen.

I Norge findes der modsat fire statslige kunstakademier, der er spredt ud over hele landet.

– Konsekvensen af den nuværende skævfordeling er, at billedkunsten i vid udstrækning tænkes og skabes i hovedstaden, skriver Søren Taaning.

– Hvis man vil gøre op med dette, kræver det en styrkelse af kunstakademierne uden for hovedstaden og dermed et mere mangfoldigt optag, så dansk billedkunst får en bredere palet af perspektiver, nye tanker og anderledes miljøer.

Han opfordrer til, at der lægges politisk handling bag ordene om, at kunsten og vilkårene for kunstnerne skal styrkes i hele landet. 

– På den måde kan vi ikke blot skabe en bedre balance mellem hovedstaden og resten af landet, men også give flere samfundsgrupper en stemme i kunsten og styrke de håndværksmæssige færdigheder i faget – sådan som det efterspørges på Slotsholmen.

Læs hele kronikken her (kræver abonnement på JP).

Foto: Jesper Rasmussen, Det Jyske Kunstakademi.

Rektor: Styrk kunstakademierne uden for hovedstaden