Overblik over udflytning af uddannelser

Hvilke uddannelser flytter fra de fire store byer til resten af Danmark? Hvordan er økonomien i udflytningsaftalen? Få overblikket her.

Balance Danmark her herunder samlet et overblik over den udflytningsaftale, som regeringen sammen med Venstre, SF, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne er blevet enige om.

Hvilke uddannelser flytter?
I aftalen fremgår det, at uddannelsesinstitutionerne i de fire store byer skal reducere optaget med 6,4 % frem mod 2030. Omkring 2.400 af pladserne udflyttes, mens ca. 1.950 af pladserne nedskaleres.

Derudover kan yderligere op mod 2.000 nye uddannelsespladser etableres uden for de fire største byer frem mod 2030, ligesom det er ambitionen, at der kommer yderligere 1.800 nye uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser uden for de største byer.

Realiseres alle planerne, kan områderne uden for de fire store byer se frem til ca. 6.200 nye uddannelsespladser.

Der skal i første omgang etableres 41 nye uddannelsesudbud uden for de fire store byer, som alle modtager ekstraordinære etableringsmidler. De 41 uddannelser er:

1. Foulum – Dyrlæge (AU)

2. Kalundborg – Arkitekt (DKA)

3. Fredericia – Maskiningeniør (UCL)

4. Hjørring – Socialrådgiver (AAU)

5. Hjørring – Bioanalytiker (UCN)

6. Frederikshavn – Maritim uddannelse (MARTEC)

7. Thisted – Maskinmester (MARTEC)

8. Randers/Horsens – Socialrådgiver (VIA)

9. Skjern – Produktionsteknolog (EAMV)

10. Sønderborg – Maskinmester (FMS)

11. Svendborg – Lærer (UCL)

12. Haderslev – Ergoterapeut (UCSYD)

13. Næstved – Radiograf (Absalon)

14. Holbæk – Pædagog (Absalon)

15. Lolland-Falster – Nye tekniske uddannelser (Zealand/ MSK)

16. Hillerød – Lærer (KP)

17. Slagelse – Jordemoder (Absalon)

18. Køge – Læge (KU)

19. Esbjerg – Jura (SDU)

20. Tønder – Datamatiker (EASV)

21. Hillerød – Understøttelse af udflytning (CBA)

22. Risø/Kalundborg/Hirtshals – Udflyttede ingeniørudbud (DTU)

23. Svendborg – Ingeniør (SDU/SIMAC)

24. Helsingør – støtte til evt. maritim uddannelse

25. Svendborg – Ekstra støtte til lokalt campus (UCL)

26. Tønder – Nyt Campus (UC SYD)

27. Hjørring – Ekstra støtte til UCN

28. Hjørring – Nyt campus (AAU)

29. Herning – Særlig støtte til ny uddannelse

30. Københavns Vestegn – Nyt campus (KEA)

31. Holstebro – Danseuddannelser

32. Holstebro – Musikuddannelser

33. Københavns omegn/Nordsjælland – Nye professionsuddannelser (KP)

34. Fyn – Filmuddannelse

35. Sjælland – Sygepleje (RUC)

36. Trekantsområdet – støtte til evt. IT- og STEM-uddannelser

37. Vest for Storebælt – Miljøteknolog

38. Maskinmesterskolen København understøtter regionale uddannelsesmuligheder på Sjælland

39. Journalisthøjskolen opretter nye uddannelsesmuligheder

40. Understøttelse af nye regionale uddannelsesmuligheder på eksisterende campusser (SDU)

41. Øget optag på og regional forankring af tandlægeuddannelsen

De videregående uddannelsesinstitutioner har udover de nævnte 41 uddannelser indmeldt yderligere 74 forslag til nye uddannelsesudbud og udflytninger. Der er her tale om ambitioner om nye uddannelsesudbud og udflytninger, som uddannelsesinstitutionerne har tilkendegivet, at de vil undersøge nærmere.

Alle indmeldte uddannelsesudbud skal igennem den formelle ansøgningsproces, hvis de skal realiseres. Der er således ikke garanti for, at alle indmeldte udbud realiseres.

Økonomi
Aftalepartierne har samlet prioriteret 805 mio. kr. i etablerings- og udviklingsmidler fra 2021-2028. Heraf 413 mio. kr. i varige midler, hvor størstedelen anvendes til, at både eksisterende og nye uddannelsesudbud vil få et forhøjet decentralt grundtilskud samt et nyt regionalt taxameter.

Konkret hæves grundtilskuddet til decentrale uddannelsesudbud fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. pr. udbudssted fra 2023 og frem. Samtidig hæves taxametertaksten til udbud uden for de største byer med 5 pct. i 2023 og 2024, 6 pct. i 2025 og 2026 og 7 pct. fra 2027 og frem.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan læse Balance Danmarks kommentar til udflytningsaftalen her.

Overblik over udflytning af uddannelser