Balance Danmark roser regeringens medieudspil

Regeringen foreslår i nyt medieudspil at styrke regionale og lokale medier. Udspillet får ros med på vejen fra Balance Danmark.

”Vi har tidligere foreslået, at mediestøtten i højere grad skal være med til at styrke de regionale og lokale dagblade og mediehuse. Det er netop det, regeringen i udspillet lægger op til, og det er vi naturligvis meget tilfredse med. Det er vigtigt, at alle danskere har adgang til god og konstruktiv journalistik. De regionale og lokale medier spiller her en afgørende rolle, og derfor kan vi kun bakke op om forslaget fra regeringen om at omfordele mediestøttens redaktionelle produktionsstøtte fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale nyhedsmedier,” siger Kim Ruberg, formand i Balance Danmark.

I udspillet fremgår det, at omfordelingen gennemføres sådan, at den ikke skaber incitament til øget centralisering af lokale og regionale medier, men skal bidrage til, at medier også placeres uden for de fire største byer. Derudover foreslår regeringen bl.a., at DR skal styrke sin lokale og regionale dækning.

”Lokale og regionale medier er tæt på borgerne. De fortæller de lokale nyhedshistorier, og de holder de lokale beslutningstagere i ørerne. Begge dele er vigtigt i et demokratisk samfund. Men både mediestøtte og journalister er i dag koncentreret i de store byer og specielt i hovedstaden. Det giver automatisk et skævt billede af Danmark. Ved at styrke de regionale og lokale medier får danskerne nu endnu mere journalistik, som de kan se sig selv i. Det er specielt vigtigt i en tid, hvor antallet af ugeaviser og lokalredaktioner er faldende,” siger Kim Ruberg.

Regeringens forslag skal nu forhandles med Folketingets partier.

”Vi kan kun opfordre partierne på Christiansborg til at bakke op om den retning, regeringen nu har udstukket. En ambitiøs aftale kræver, at der bliver omfordelt et markant beløb fra de landsdækkende medier til de lokale og regionale nyhedsmedier. Det bør være udgangspunktet for de kommende forhandlinger,” siger Kim Ruberg.

Du kan læse hele regeringens medieudspil her.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Balance Danmark roser regeringens medieudspil