Forskere: Grøn omstilling må ikke føre til stigende regional ulighed

Den grønne omstilling skal være med til at styrke den lokale økonomi på landet, skriver en række forskere i Altinget.dk.

“Det, der er brug for, er nye modeller for infrastrukturudvikling, der ikke er frakoblet den lokale økonomi. Disse nye modeller skal sørge for passende kompensation for destruktionen af naturlig og landskabsmæssig værdi, men vigtigst af alt skal den værdiskabelse, der sker i de nye anlæg, også approprieres lokalt.”

Alternativt vil den grønne omstilling skubbe til den stigende regionale ulighed, skriver forskerne.

“Groft sagt kan vi frygte, at store områder ved vestkysten tvangseksproprieres til solcelleanlæg, der opstilles og drives af en multinational energivirksomhed med hovedkontor i København eller Hamborg. Prisen betales i landdistrikterne, og gevinsten realiseres i byerne.”

I Balance Danmark bakker vi helt op om forskernes anbefalinger. Vi foreslår bl.a., at borgere i landområder, der bliver direkte påvirket af opstilling af fx vindmøller, solcelleparker mv., bliver inddraget i beslutningsprocessen og får lokal forankret folkeligt medejerskab – fx via en kontant præmie eller ved at give naboer købsret til projekter, så de også kommer lokalsamfundet til gode.

Debatindlægget i Altinget.dk er skrevet af Egon Noe, professor og leder af Center for Landdistriktsforskning, Steffen Korsgaard, professor MSO og institutleder, og Mads Bruun Ingstrup, lektor og leder af Center for Bæredygtig Erhvervsfremme, Syddansk Universitet.

Forskere: Grøn omstilling må ikke føre til stigende regional ulighed