Landejendom

Nye ejendomsvurderinger er en kæp i hjulet på tilflytningen til landdistrikterne, ligesom det hæmmer naturens udviklingsmuligheder, skriver 34 borgmestre sammen med Landdistrikternes Fællesråd i et åbent brev til skatteminister Jeppe Bruus (S) og landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V).

15.000 skov- og landbrugsejendomme skal fremover kategoriseres som almindelige ejerboliger, når de nye ejendomsvurderinger af landejendomme træder i kraft. Men det vil få store konsekvenser for de berørte ejere, som vil komme til at opleve store stigninger i grundskylden.

– De vilde stigninger i grundskylden kan nemlig betyde, at flere ser sig nødsaget til at sælge jord fra til større landbrugsbedrifter – enten med det samme eller når ejendommen skal handles igen. På sigt vil det omdanne landområderne til store landbrug og så ”parcelhuse” på landet med meget lidt jord, da kun få private har råd til at eje højt beskattet jord. Samtidig er der heller ingen rimelighed i, at ejendomme på landet med nogle hektar i en landzone uden mulighed for byudvikling eller anvendelse ud over landbrug og natur skal beskattes i samme kategori som ejendomme i byerne, hvor der kan sælges til mange formål, og større arealer kan byudvikles, skriver de 34 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd i det åbne brev.

Konkret foreslår de, at politikerne på Christiansborg trækker i den politiske nødbremse.

– Her og nu er der behov at hive i den politiske nødbremse, så der er tid til at finde en løsning, der tager højde for de utilsigtede konsekvenser. Ejerne skal samtidig kende den fremtidige ejendomsbeskatning i alle kategorier, inden de skal forholde sig til en eventuel ændret kategorisering. Hernæst bør der ændres i kriterierne, så ejendommene der ellers vil blive kategoriseret som ”parcelhuse med stor have på flere hektar” eller erhvervsejendom, kan få status af ”naturejendomme” med samme beskatning som hidtil, så naturen og livet på landet ikke kvæles.

Balance Danmark bakker fuldt op om de bekymringer og konkrete forslag, som borgmestrene og Landdistrikternes Fællesråd fremsætter i brevet.

Læs hele det åbne brev til skatteminister Jeppe Bruus (S) og landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V) her.

Opråb fra 34 borgmestre: Nye ejendomsvurderinger kvæler naturen og livet på landet