Nyt fynsk bestyrelsesmedlem i Balance Danmark

Mette Kristensen, operations director i Svendborg Wave, er blevet valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Balance Danmark. Hun ser frem til at deltage aktivt i arbejdet for et Danmark i bedre balance.

”Både som selvstændig erhvervsdrivende og som kommunalbestyrelsesmedlem i Svendborg Kommune har jeg en stor interesse i et mere balanceret Danmark, hvor vores landdistrikter sikres de bedst mulige vilkår for at kunne tiltrække nye borgere og virksomheder. Jeg tror på, at sammenhængskraft og lige muligheder for vækst og udvikling i hele landet sikrer den fremgang, som gavner Danmark bedst,” siger Mette Kristensen.

Hun peger også på, at der på trods af flere gode politiske aftaler de seneste år stadig er meget at kæmpe for, hvis vi skal have et Danmark i bedre balance.

”En udligningsreform, udflytning af statslige arbejdspladser og decentrale uddannelser er vigtige skridt i den rigtige retning for et mere sammenhængende Danmark, men det stopper ikke her. Vi har stadig en stor opgave foran os, og den vil jeg gerne være med til at løfte og påvirke sammen med Balance Danmarks medlemmer og bestyrelse.”

Mette Kristensen sidder i kommunalbestyrelsen for Venstre i Svendborg Kommune og er til daglig operations director i Svendborg Wave, der leverer maritime og tekniske tjenester til offshore-industrien. Hun er bosat i Gudme med mand og børn.

Mette Kristensen afløser Lars Erik Hornemann (V), viceborgmester i Svendborg Kommune, som valgte ikke at genopstille på generalforsamlingen efter en længere årrække i bestyrelsen.

”Vi er meget glade for at byde Mette Kristensen velkommen i Balance Danmarks bestyrelse. Mettes erhvervs- og kommunalpolitiske baggrund passer perfekt ift. de indsatsområder, vi arbejder med i Balance Danmark. Så jeg er sikker på, at vi får stor glæde af hendes indsigt på en lange række områder. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Lars Erik Hornemann for det store arbejde, han har lagt i bestyrelsen. Lars Erik var en af drivkræfterne bag den fusion, vi gennemgik i 2018, og han har lige siden bidraget med en enorm viden og konkrete idéer til Balance Danmarks arbejde for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark,” siger Kim Ruberg, bestyrelsesformand i Balance Danmark.

De resterende bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt på Balance Danmarks generalforsamling. Dermed består Balance Danmarks bestyrelse nu af:

Kim Ruberg, bestyrelsesformand, adm. direktør i Jøp, Ove & Myrthu A/S.
Jesper Frost Rasmussen (V), næstformand, borgmester i Esbjerg Kommune.
Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune.
Ib Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune.
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune.
Birthe Linddal, sociolog og ph.d.-studerende.
Michael Böss, historiker, forfatter og foredragsholder. Dr.phil.
Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune.
Mette Kristensen, operations director i Svendborg Wave.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Nyt fynsk bestyrelsesmedlem i Balance Danmark