Medie: En femtedel af udligningsreformens effekt neutraliseres

Ifølge mediet NB-Økonomi sender den store tilstrømning til seniorpension 290 mio. kr. fra yderkommuner til bykommuner.

Yderkommuner som Langeland, Lolland, Norddjurs, Bornholm og Guldborgsund står ifølge NB-Økonomis beregninger til at årligt nettotab på 73 mio. kr., mens Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg får en samlet gevinst på 45. mio. kr.

”Effekten er dermed stik imod effekten af udligningsreformen, som netop skulle fordele penge fra eksempelvis Gentofte og Lyngby-Taarbæk til landets yderkommuner,” skriver NB-Økonomi og fortsætter.

”Dermed får de store vindere af udligningsreformen et stort indhug i kommuneøkonomien på grund af den nye tilbagetrækningsordning.”

NB-Økonomi skriver også, at en stigning i antallet af folk på seniorpension de kommende år vil medføre en endnu større omfordeling.

”Effekterne er beregnet på baggrund af fordelingen af seniorpensionister i 2022. Her er det værd at bemærke, at hvis tilgangen til ordningen fortsætter med at stige, så vil der i de kommende år være en endnu større omfordeling.”

Du kan læse mere om, hvorfor kommunerne kompenseres skævt for seniorpension, i denne analyse fra NB-Økonomi.

Balance Danmark anbefaler en uvildig udligningskommission
Da et historisk bredt flertal af Folketingets partier indgik en udligningsaftale i foråret 2020, pegede Balance Danmark på en række positive elementer i aftalen, som ville sikre et Danmark i bedre balance. Men samtidig fastholdt Balance Danmark anbefalingen om at nedsætte en uvildig udligningskommission. En anbefaling, som stadig står ved magt.

Dengang udtalte Balance Danmarks formand, Kim Ruberg, følgende i en pressemeddelelse.

”Vi i dag fået en reform af det eksisterende udligningssystem. Ikke et nyt system. Motoren er stadig den, der blev skabt i 1930’erne, og den bør stadig skrottes. Vi forudser med stor sikkerhed, at den revidering, der er sket i dag, om nogle år vil komme i lige så store problemer som det udligningssystem, der er gældende i dag. Derfor foreslår vi stadigvæk, at man nedsætter en uvildig udligningskommission, som over en årrække skal udarbejde et helt nyt system, der tager afsæt i nutidens muligheder for en nøje beregning af de socioøkonomiske udgifter og de enkelte kommuners økonomiske udgangspunkt. Et helt nyt udligningssystem, der baseret på fakta skal sikre alle landets kommuner forudsigelige og nogenlunde lige muligheder for at tilbyde borgerne velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau,” sagde Kim Ruberg i en pressemeddelelse d. 5. maj 2020.

Medie: En femtedel af udligningsreformens effekt neutraliseres