Kommentar til udligningsudspil: »Når vi ikke kan få beregningerne at se, må vi jo stille spørgsmålene«

Regeringen har endnu ikke fremlagt grundlaget bag udligningsreformen. Det gør det meget svært at vurdere, om modellen er fair og gennemskuelig, lyder det fra Balance Danmark, som på den baggrund har stillet en række spørgsmål til regeringen.

Det er stadig uvist, hvordan den model til en ny udligningsreform, som regeringen præsenterede for over en uge siden, egentlig er skruet sammen. Beregningerne har regeringen nemlig ikke offentliggjort.

Det kritiserer Balance Danmark regeringen for i en længere kommentar til regeringens forslag til en ny udligningsordning.

”Når vi ikke kan få beregningerne at se, må vi jo stille spørgsmålene. Det har vi så gjort i en længere kommentar til regeringens udspil, som vi i dag har sendt til indenrigsministeren,” siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

Han slår fast, at Balance Danmark stadig tror, at regeringen har de rigtige hensigter, og at regeringens udspil vil forbedre balancen mellem kommunerne i Danmark. Men på det foreliggende og ufuldstændige grundlag ser det ud til, at især de mest udfordrede kommuner ikke får det nødvendige løft.

”Vores analyse viser, at en lang række af de kommuner, der har oplevet det største fald i antal indbyggere og på en række andre parametre er udfordrede, ikke bliver løftet nok i regeringens udspil. Vi tror, at det egentlig har været regeringens intention, men en række skævheder i systemet, som regeringen tager med fra den nuværende ordning, skærmer ganske enkelt for en fair udligning, der vil sikre god og lige velfærd i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

I kommentaren til regeringen peger Balance Danmark på en række parametre, som er til uforholdsmæssig stor fordel for bykommunerne og derfor bør justeres i det udspil, regeringen har præsenteret. Det gælder f.eks. en øget justering af udlændingeudligningen, at kriteriet for nomadebørn rettes, at vægtningen mellem almene boliger og billige udligningsejendomme på landet bliver ens, en øget justering af alderskriteriet, at kriteriet for personer med lav indkomst ændres etc.

Samtidig sætter Balance Danmark spørgsmålstegn ved en række af de gevinster eller tab, som kommunerne kan se frem til, hvis regeringens forslag bliver gennemført.

”Vi spørger bl.a. regeringen, hvorfor Lemvig og København skal aflevere stort set det samme beløb ekstra pr. indbygger? Er det et udtryk for, at de to kommuners nuværende økonomiske grundlag er sammenligneligt? Og hvorfor skal stort set alle østjyske kommuner betale et stort ekstrabeløb, samtidig med at Vejle og Aarhus, de to kommuner i det østjyske med den laveste kommunale skatteprocent, enten får ekstra penge eller er neutrale i regeringens udspil? Beregningerne kan måske give svaret, men når vi ikke har dem, må vi stille spørgsmålene, og så må det jo være op til regeringen at give svarene,” siger Kim Ruberg og fortsætter.

”Vi anerkender regeringens vilje til at ville skabe et Danmark i bedre balance. Udspillet er for flere kommuner et skridt i den helt rigtige retning. Det afgørende er nu, at vi får alle kommuner med og ikke fortsat i urimelig og unfair grad tilgodeser rige bykommuner, så vi sikrer god velfærd i hele Danmark. Og så skal vi have de beregninger frem i lyset, så vi kan få gang i en kvalificeret og åben debat om en ny udligningsordning.”

Du kan læse hele Balance Danmarks kommentar til regeringens udligningsudspil her.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Kommentar til udligningsudspil: »Når vi ikke kan få beregningerne at se, må vi jo stille spørgsmålene«