Kronik: Vil I have, at Velfærdsdanmark går i knæ?

Et nyt udligningssystem skal sikre, at der i fremtiden er råd til at finansiere og udvikle vores velfærdssamfund i hele landet, som alle ansvarlige partier på Christiansborg har lovet danskerne, skriver Balance Danmarks bestyrelse i en kronik i Jyllands-Posten.

“Hovedstadskommunerne har i dag råd til at bruge 28 pct. mere pr. barn på dagtilbudsområdet, 11 pct. på folkeskolen og 13 pct. på ældreområdet. Læg dertil, at kommuner uden for hovedstadsområdet i gennemsnit bruger flere penge på lovpligtige overførselsindkomster, og vi har billedet på et helt skævt Velfærdsdanmark,” skriver Balance Danmarks bestyrelse og henviser samtidig til, at borgere uden for hovedstadsområdet betaler mere i kommuneskat.

Alle store partier i Folketinget lovede i forbindelse med valgkampen i juni måned at prioritere velfærden i hele Danmark. Det vil ifølge Balance Danmarks bestyrelse kræve en ny udligningsordning:

“Skal partiernes løfte til danskerne blive til virkelighed, kræver det en ny og fair kommunal udligningsordning, der styrker velfærden i specielt yder- og landkommunerne. Danmark er et lille land, hvor der ikke skal være store geografisk betingede skævheder i den velfærd, borgerne tilbydes, og den skat, borgerne skal betale.”

Hovedstadens forslag
Hovedstadskommunernes sammenslutning, der består af 31 af i alt 34 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden, har foreslået at rulle udligningen tilbage til 2007-niveau, hvilket de facto vil betyde, at hovedstadskommunerne skal tilføres 7 mia. kr. mere, end tilfældet er i dag. Det vil være en decideret massakre på økonomien og dermed velfærden i kommuner uden for hovedstadsområdet, skriver Balance Danmarks bestyrelse i kronikken:

“Et forslag, der vil øge den geografiske ulighed så markant, at vi dårligt kan tale om ét Danmark. Vi vil opleve øget splittelse, mistro til staten og en sammenhængskraft, der endegyldigt er væk. Et Velfærdsdanmark i knæ. Er det det, vores kollegaer på borgmesterkontorerne i hovedstadsområdet og Region Hovedstadens formand ønsker?”

Du kan læse hele kronikken i Jyllands-Posten her.

Har du ikke et abonnement på Jyllands-Posten, kan du også læse kronikken på Balance Danmarks hjemmeside

Kronik: Vil I have, at Velfærdsdanmark går i knæ?