Få gang i udligningsforhandlingerne igen

Hvis en ny udligningsordning skal træde i kraft i 2021, skal der landes en politisk aftale inden ganske få uger. Og det er helt afgørende, hvis vi skal sikre god velfærd i hele Danmark, lyder det fra Balance Danmark.

Regeringen og Folketingets partier har den seneste måned været travlt optaget af corona-krisen. Og sådan vil det helt naturligt også være de kommende måneder.

Men sideløbende med den store indsats, politikerne laver for at sikre, at vi alle kommer så godt igennem krisen som muligt, er det helt afgørende, at partierne lander en aftale om en ny kommunal udligningsordning. Sådan lyder det fra Kim Ruberg, formand for Balance Danmark:

”Tiden er ved at rinde ud. Men det kan nås endnu. Derfor er vores klare anbefaling til regeringen og Folketingets partier, at man nu får gang i forhandlingerne om en ny udligningsordning igen, så vi kan få et nyt system, der sikrer god velfærd i hele Danmark,” siger Kim Ruberg.

Han pointerer samtidig, at det vil få store konsekvenser, hvis politikerne ikke bliver enige om en ny udligningsordning.

”Den nuværende ordning er fyldt med så mange fejl og mangler, at den skal erstattes af en ny. Lander politikerne ikke en aftale, vil det specielt kaste kommunerne uden for de store byområder ud i en for mange uoverskuelig situation, som i sidste ende vil gå hårdt ud over den borgernære velfærd, som i forvejen er presset i de kommuner.”

Kommunerne skal ifølge loven have besked om udligning og tilskud for 2021 senest d. 30. juni. Hvis embedsmændene skal nå at indhente data samt beregne og kontrollere udligningen, skal en politisk aftale være indgået i løbet af maj måned.

Anbefalinger fra 40 borgmestre
Balance Danmark afleverede sammen med 40 borgmestre otte konkrete anbefalinger til en ny udligningsordning, lige inden Danmark lukkede ned pga. corona-situationen. De anbefalinger håber Kim Ruberg, at politikerne vil tage med i forhandlingerne, når de forhåbentlig meget snart går i gang igen.

”Vores udgangspunkt i brevet er meget klart: Hvis regeringens erklærede mål om et Danmark i bedre balance med lige velfærd i hele landet skal blive til virkelighed, kræver det nogle ændringer i det udspil, regeringen er kommet med. Der vil, hvis regeringens udspil bliver vedtaget, fortsat være alt for stor forskel mellem kommunernes muligheder for at levere god velfærd til borgerne,” siger Kim Ruberg.

Du kan læse de otte anbefalinger til en ny udligningsordning her.

For yderligere spørgsmål kontakt:

Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Få gang i udligningsforhandlingerne igen