Hedensted Kommune slutter sig til kampen for geografisk balance

Hedensted Kommune har meldt sig ind i Balance Danmark, som kæmper for lige vilkår for vækst og velstand i hele Danmark. “Jo flere kræfter, der står sammen, jo bedre,” lyder det fra Hedensteds borgmester, Kasper Glyngø.

Hedensted Kommune er nyeste medlem i organisationen Balance Danmark og hermed en del af kampen for mere geografisk lighed mellem landsdelene. Balance Danmark har som mål at få skabt de nødvendige politiske ændringer, der skal til for at danne grundlag for lige vilkår i hele landet.

”Vi bakker op om Balance Danmark og deres indsatser for et Danmark i bedre balance. For jo flere kræfter, der står sammen, jo bedre. Især behovet for en ny, fair udligningsordning er noget, der optager os meget i Hedensted, fordi ca. 7 af de 17 mia. kr., der flyttes rundt mellem landets kommuner, lander i de forkerte kasser. Det er ikke fair, og det skaber en unødig ubalance i landet. Flere uddannelser udenfor byområderne og udflytning af statslige arbejdspladser er også indsatser fra Balance Danmark, som vi gerne støtter op om,” siger borgmester Kasper Glyngø (S).

Netop en reform af udligningsordningen er ét af Balance Danmarks fokusområder:

“Vi kræver en gennemgribende ombygning af udligningsordningen, så den i modsætning til den nuværende situation rent faktisk kommer til at leve op til sit formål, som er at sikre et lige velfærdsniveau i alle landets kommuner,” siger Kim Ruberg, formand for bestyrelsen i Balance Danmark.

Balance Danmark ønsker på det helt overordnede plan at skabe et mere decentralt Danmark, hvor beslutningskompetencerne er bedre fordelt i hele landet. Det kræver ifølge formanden en stærk, samlet stemme.

“Derfor er vi også rigtig glade for at byde velkommen til vores nyeste medlem. Hedensted Kommune er en fremgangsrig kommune i Østjylland og en vigtig del af det produktive Danmark,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark har fokus på viden, analyse og udvikling. Organisationen formidler viden om et Danmark i geografisk balance, producerer analyser om udviklingstendenser og fordelingsmæssige spørgsmål og igangsætter konkrete projekter til gavn for udviklingen regionalt og lokalt.

Balance Danmark ændrede navn fra Danmark på Vippen i december 2018, hvor foreningen Staten i hele Danmark samtidig tilsluttede sig. Læs mere om Balance Danmark her.

Hedensted Kommune slutter sig til kampen for geografisk balance