Kære folketingsmedlemmer: Her er tre initiativer, I bør igangsætte

Kære folketingsmedlemmer.

I Balance Danmark har vi store forhåbninger til det nye folketingsår, når det kommer til spørgsmålet om at sikre vækst og udvikling i hele Danmark. Vi glæder os over, at stort set alle partier har tilkendegivet, at de vil arbejde for et Danmark i bedre balance.

Nu er det tid til handling. Derfor har vi i Balance Danmark naturligvis et bud på, hvilke initiativer I folketingsmedlemmer bør igangsætte det kommende folketingsår. Så her kommer 3 konkrete forslag fra Balance Danmarks idékatalog.

Erstat centralisering med et cost-benefit-princip:
Finansministeriets ensidige fokusering på omkostnings-besparelser gennem stordrift og centralisering skal erstattes af et cost-benefit-princip, der afvejer indtægts- og omkostnings-konsekvenser af de forskellige politikker og love. Dermed dropper vi kassetænkningen og ser på de langsigtede sociale, økonomiske og politiske konsekvenser af de enkelte initiativer

Ny kommunal udligningsordning:
Det er en bunden opgave for ethvert ansvarligt parti at arbejde for et nyt kommunalt udligningssystem, der grundlæggende skal sikre, at systemet faktisk lever op til sit formål; at sikre et lige velfærdsniveau ved nogenlunde samme beskatningsniveau i alle landets kommuner. Det er ikke tilfældet i dag!

Flere decentrale uddannelser:
81 pct. af alle uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2019 ligger i de fire store byområder. Det ikke blot skævvrider Danmark. Det er også dyrt for Danmark. Derfor foreslår vi, at der vedtages en overordnet politisk plan for et decentralt Uddannelsesdanmark, der tager udgangspunkt i et regionalt perspektiv, og som skal sikre flere decentrale uddannelsespladser.

I kan finde mange flere forslag fra Balance Danmark på www.balance-danmark.dk/balancemaal.

Vi ønsker jer alle rigtig god arbejdslyst i det nye folketingsår.

Med venlig hilsen
Balance Danmark

Kære folketingsmedlemmer: Her er tre initiativer, I bør igangsætte