Kim Ruberg: Berlingske bedriver sørgelig kampagnejournalistik

“Enten er Berlingskes artikler om flytningen af Styrelsen for Patientklager et udtryk for ekstremt dårlig research, eller også – og det er nok meget mere sandsynligt – er det et udtryk for den sørgelige kampagnejournalistik, som avisen har ført mod flytningen af statslige arbejdspladser.”

Sådan skriver Kim Ruberg, formand for Balance Danmark, i et indlæg i Avisen Danmark som svar på en række artikler, Berlingske har skrevet om flytningen af Styrelsen for Patientklager fra København til Aarhus.

I artiklerne skriver Berlingske, at det i dag tager over et år at behandle en klage, hvilket skyldes flytningen. Men ifølge Kim Ruberg var ventetiden på at få behandlet en klage lige så lang, da styrelsen var placeret i København.

I 2015, inden Styrelsen for Patientklager flyttede til Aarhus, skrev Politiken bl.a., at antallet af patientklager var rekord lang, og at sagsbehandlingstiden på daværende tidspunkt var over et år.

”Der har i rigtigt mange år været over et års ventetid på patientklager. Det er ikke noget nyt og kan derfor ikke klandres styrelsens flytning fra København til Aarhus,” skriver Kim Ruberg i indlægget.

Du kan læse Kim Rubergs indlæg i Avisen Danmark her.

Kim Ruberg: Berlingske bedriver sørgelig kampagnejournalistik