Kun få lyspunkter i en finanslov uden fokus på et Danmark i bedre balance

Regeringen og partierne bag finanslovsaftalen er enige om, at der er brug for en årlig ulighedsredegørelse, der analyserer ulighed i bredere forstand. Kim Ruberg, formand for Balance Danmark, anbefaler, at den geografiske ulighed bliver en del af den årlige redegørelse. Han kritiserer samtidig finansloven for at mangle visioner og konkrete tiltag for et Danmark i bedre balance.

”Det er rigtig godt, at aftalepartierne har valgt at forlænge bredbåndspuljen, som også næste år vil være med til at sikre hurtigt internet i områder, hvor markedet ikke selv kan sikre en tilfredsstillende dækning. Men derudover savner vi visioner og konkrete initiativer, som vil sikre øget vækst og udvikling uden for de større byområder. Det lovede stort set alle partier ellers under valgkampen, men vi må konstatere, at denne finanslov fokuserer på helt andre områder,” siger Kim Ruberg.

Han opfordrer igen Folketinget til at vedtage en overordnet og bindende vision og strategi for et Danmark i bedre balance, der bliver bakket op af mindst 50 konkrete initiativer, der understøtter visionen og strategien:

”Vi har brug for en samlet og sammenhængende plan for hele landet, som rækker ind i fremtiden og vender udviklingen på den lange bane. Den svenske Riksdag har med stor succes fulgt netop den vej, og det bør Danmark også gøre,” siger Kim Ruberg.

Der er dog ét andet element i finansloven, som potentielt kan få stor betydning for borgere i specielt yder- og landkommunerne. Aftalepartierne ønsker nemlig at lave en årlig ulighedsredegørelse, hvor formålet er at styrke vidensniveauet, følge udviklingen og skabe overblik over forskellige dimensioner af ulighed.

Her bør den geografiske ulighed indgå som et vigtigt årligt element i redegørelsen.

”Vi har faktisk efterspurgt en årlig ulighedsredegørelse, der sætter fokus på den voksende geografiske ulighed, som vi oplever i Danmark. Derfor vil vi også kraftigt opfordre partierne til at huske det geografiske aspekt, når de går i gang med redegørelsen. I Danmark betaler vi grundlæggende den samme statsskat, uanset om vi bor i Gentofte eller Thy. Men det er bare ikke ensbetydende med, at alle danskere har adgang til samme grad af offentlig velfærd, infrastruktur, uddannelser osv.,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

”Vi har brug for at blive klogere på, hvad geografisk ulighed betyder for sammenhængskraften i Danmark, for danskernes tillid til staten, for borgernes sundhed og uddannelsesniveau, for virksomhedernes vækst- og konkurrencemuligheder, for kommunernes mulighed for at tilbyde samme velfærd ved nogenlunde samme skatteprocent, fastholde deres unge og tiltrække tilflyttere.”

Balance Danmark vil nu gå i dialog med aftalepartierne for at sikre, at geografisk ulighed bliver et område, som den årlige ulighedsredegørelse skal undersøge.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Kun få lyspunkter i en finanslov uden fokus på et Danmark i bedre balance