Positive takter: Ny regering vil tage et opgør med centraliseringen og sikre flere decentrale uddannelser

I aftalepapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fremgår det, at partierne vil tage et opgør med centraliseringen i Danmark samt sikre flere uddannelser i hele landet. Et godt og helt nødvendigt fokus, siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

“Vi skal tage et opgør med centraliseringen af Danmark. Så der er udvikling, muligheder, arbejdspladser og velfærd i hele landet.”

Sådan lyder det i aftalepapiret, som de fire partier sent i går aftes præsenterede. Et fokusområde, som glæder Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

“Vi har råbt om et centraliseringsstop meget længe. Derfor er jeg også meget glad for, at det er et specifikt fokus i aftalepapiret. Hvad partierne konkret vil gøre for at sikre det, står endnu hen i det uvisse. Men vi møder meget gerne op med tasken fyldt med gode, konstruktive og visionære idéer, som netop vil sikre udvikling og arbejdspladser i hele landet,” siger Kim Ruberg.

Uddannelsesmuligheder til alle
Samtidig vil partierne arbejde for flere decentrale uddannelser. I aftalepapiret lyder det:

“Alle unge skal have gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor i landet de bor. Derfor vil en ny regering udarbejde en plan med henblik på en bedre geografisk spredning af velfærdsuddannelserne og adgang til ungdomsuddannelser i hele landet samt sikre at de lukningstruede VUC ‘ere kan fortsætte.”

Kim Ruberg håber, at den nye S-regering vil føre en ambitiøs uddannelsespolitik med fokus på at skabe stærke decentrale institutioner:

“Stor ros til aftalepartierne for at have fokus på behovet for flere uddannelser i hele Danmark. Sidste sommer kunne de fire store byområder i Danmark byde 52.000 unge mennesker velkommen. Det svarer til 81 pct. af alle uddannelsespladser med optag i 2018 på de videregående uddannelser. Hvis man ønsker at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, så er det altså helt afgørende, at vi igangsætter en geografisk spredning af uddannelser. Og vel at mærke ikke kun de velfærdsrettede uddannelser, som specifikt bliver nævnt i aftaleteksten,” siger Kim Ruberg.

Han peger også på en analyse fra Danske Regioner, der viser, at flere end 7 ud af 10 dimittender bliver boende i og omkring det område, de er uddannet i.

“Det viser jo bare, at hvis vi skal sikre den nødvendige arbejdskraft til de mange eksportvirksomheder, der i overvejende grad ligger langt væk fra de fire store byer, og hvis vi skal sikre lærere, læger, pædagoger og sygeplejersker i alle dele af Danmark, så skal vi decentralisere langt flere uddannelser.”

Plan for et decentralt Uddannelsesdanmark
Balance Danmark har foreslået, at 50 pct. af alle uddannelsespladser på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne placeres uden for de fire store byområder, mens klyngeunderstøttende universitetsuddannelser skal placeres i de relevante klynger og bringe andelen af universitetsuddannelser i de fire store universitetsbyer ned fra 96 pct. til 90 pct. Et forslag, som flere af partierne i Folketinget tidligere har bakket op om.

Derudover er Kim Ruberg helt enig med aftalepartierne i, at der skal udarbejdes en plan for at sikre en god geografisk spredning af uddannelser.

“Vi har foreslået, at Folketinget vedtager en politisk plan og strategi for et decentralt Uddannelsesdanmark, hvor udbuddet af videregående uddannelser i langt højere grad skal tage udgangspunkt i et regionalt perspektiv, så vi får de erhvervsmæssige styrkepositioner, der varierer fra område til område, til at spille bedre sammen med uddannelserne. Det skal gøres klogt og gerne i samarbejde med regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og relevante organisationer,” siger Kim Ruberg.

Geografisk lighed
I aftalepapiret er der meget fokus på at bekæmpe den stigende ulighed i Danmark. Kim Ruberg påpeger i den forbindelse, at partierne også skal huske den geografiske ulighed:

“Lighed handler også om geografisk at have lige muligheder i hele landet. Det har vi ikke i dag. Og det skal en ny regering have fokus på ved blandt andet at sætte sig i spidsen for en ny kommunal udligningsordning, der sikrer, at danskerne får lige velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau, hvad end man bor i Gentofte eller Tønder.”

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Kim Ruberg
Formand Balance Danmark
Tlf.: 40 300 500

Positive takter: Ny regering vil tage et opgør med centraliseringen og sikre flere decentrale uddannelser