Balance Danmark: »Når de færdiguddannede ikke flytter, må vi i højere grad uddanne dem lokalt«

Ny analyse om dimittenders mobilitet understreger behovet for flere uddannelser uden for de fire store byer, siger Kim Ruberg, formand for organisationen Balance Danmark. Han efterspørger en politisk plan for et decentralt Uddannelsesdanmark.

Uddannelser tiltrækker og fastholder mennesker. Det er konklusionen i en ny analyse udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler om netop professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender.

65 pct. af de studerende, som er tilflyttere til den pågældende uddannelsesby, bor fortsat i kommunen et år efter endt uddannelse, mens hele 86 pct. af de lokale dimittender bliver i kommunen. I gennemsnit bor 75 pct. af professionshøjskolernes dimittender i udbudstedets kommune året efter afsluttet uddannelse. Ser man på den enkelte region, bliver 89 pct. af de studerende på landets professionshøjskoler boende et år efter endt uddannelse.

Tidligere har Danske Regioner og Danske Erhvervsakademier offentliggjort mobilitetsanalyser, der overordnet viser det samme billede.

“De her mobilitetsanalyser er vigtige, fordi de er med til at understrege, at når dimittenderne ikke flytter efter endt uddannelse, så er det helt afgørende med gode uddannelser i hele Danmark,” siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

I august udgav Balance Danmark, under det daværende navn Danmark på Vippen, en analyse, der viser, at 81 pct. af alle uddannelsespladser på de videregående uddannelser med optag i 2018 ligger i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg.

Centraliseringen af de videregående uddannelser og dimittendernes manglende mobilitet er en rigtig dårlig cocktail for Danmark, siger Kim Ruberg:

“Det er afgørende for dansk økonomi med flere gode uddannelsesmuligheder i hele Danmark, som kan understøtte de mange eksportvirksomheder, der i overvejende grad ligger uden for de store byer,” siger han og fortsætter:

“Tager vi ikke det her alvorligt, så saver vi den gren over, vi selv sidder på. I Danmark lever vi nemlig af vores eksportvirksomheder, men kan de ikke skaffe den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, må de enten lukke eller flytte til udlandet. Og det vil koste Danmark A/S dyrt. Derfor må vi bare sige, at når de færdiguddannede ikke flytter, må vi i højere grad uddanne dem lokalt.”

Balance Danmark efterspørger i den forbindelse en samlet politisk plan og strategi for et decentralt Uddannelsesdanmark, der skal sikre, at vi uddanner til arbejdsmarkedet i hele Danmark og ikke først og fremmest omkring de fire store byer.

Derudover foreslår organisationen, at udbuddet af videregående uddannelser i langt højere grad skal tage udgangspunkt i et regionalt perspektiv, så de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er forskellige fra område til område, kommer til at spille bedre sammen med uddannelserne.

“Selvfølgelig skal der ligge en masse gode uddannelser i landets fire store universitetsbyer. Men det bør være en bunden politisk opgave at sikre, at virksomhederne i hele Danmark kan skaffe den nødvendige arbejdskraft, og at skoler, børnehaver og sygehuse kan skaffe lærere, pædagoger og sygeplejersker overalt i landet. Det kan vi kun sikre, hvis vi lægger en langsigtet og klog plan for et decentralt Uddannelsesdanmark,” siger Kim Ruberg.

Læs hele analysen udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler her.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Martin Ø. Carstensen
Chef for Politik og Kommunikation
Tlf.: 23 71 00 43
Mail: mac@balance-danmark.dk

Kim Ruberg
Bestyrelsesformand
Tlf.: 40 300 500

Balance Danmark: »Når de færdiguddannede ikke flytter, må vi i højere grad uddanne dem lokalt«