En LO-familie med to børn betaler 32.000 kr. mere i skat i Lolland Kommune end i Gentofte

En LO-familie med to børn betaler 32.000 kr. mere i skat i Lolland Kommune end i Gentofte og får mindre velfærd, skriver Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune og bestyrelsesmedlem i Balance Danmark, i et indlæg på nb-nyt.dk.

Der er et kæmpe behov for et nyt kommunalt udligningssystem, hvis alle kommuner i Danmark skal have mulighed for at tilbyde lige velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsniveau. Derfor opfordrer Holger Schou Rasmussen folketingets partier til at blive enige om en ny og fair udligningsordning – hurtigst muligt.

“Målet for udligningssystemet er i virkeligheden meget simpelt. Som Finansministeriet skriver, skal systemet kompensere for forskelle kommunerne imellem og sikre et mere ensartet forhold mellem den kommunale skatteprocent og det serviceniveau, som borgerne rent faktisk modtager.”

Men udligningssystemets formål opfyldes ikke i dag: Kommuner uden for hovedstadsområdet bruger i gennemsnit flere penge på overførselsindkomster, har færre penge til folkeskoler, ældreomsorg samt til sport og fritid. Samtidig er skattetrykket højere uden for hovedstadsområdet. De kommuner, der har en lav skatteprocent, har samtidig et højt serviceniveau – og omvendtDet viser tal fra Bedre Balance.

“Lavt udskrivningsgrundlag og høj skatteprocent går hånd og i hånd. I kroner og ører betyder det, at en LO-familie med to børn betaler 32.000 kr. mere i skat i Lolland Kommune end i Gentofte – 38.000 kr. hvis kirkeskatten regnes med – for mindre velfærd. Det er socialt uretfærdigt, og det skævvrider Danmark,” skriver Holger Schou Rasmussen.

Han glæder sig over, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har givet udtryk for, at et nyt udligningssystem netop skal gøre op med de store forskelle i skatteprocenterne på tværs af landets kommuner.

“Hvis vi tager udgangspunkt i, at udligning er vores fælles ansvar for en balanceret og sammenhængende udvikling i hele Danmark, som sikrer bare tilnærmelsesvis lige service for lige skat, så er præmissen for et fornuftigt system i hvert fald på plads.”

Du kan læse hele Holger Schou Rasmussens indlæg her.

En LO-familie med to børn betaler 32.000 kr. mere i skat i Lolland Kommune end i Gentofte