Flere decentrale uddannelser skal styrke udviklingen i yder- og landkommuner

I 29 yder- og landkommuner er der i dag færre indbyggere end for ti år siden. I samme periode har de fire store byområder fået 245.000 flere indbyggere. Det viser en opgørelse over befolkningsudviklingen fra 2010 til 2019, som Balance Danmark har lavet. Skal udviklingen vendes, kræver det blandt andet flere decentrale uddannelser, siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

“Vi har de sidste ti år været vidner til en udvikling, hvor befolkningstallet i de store bykommuner stiger, mens det modsatte er tilfældet i flere yder- og landkommuner. Den udvikling skyldes blandt andet, at vi har centraliseret de videregående uddannelser i en sådan grad, at hele områder bliver tømt for unge mennesker, som på grund af centraliseringen bliver nødt til at flytte til en af de fire store universitetsbyer. Og de vender sjældent tilbage igen,” siger Kim Ruberg.

Han peger i den forbindelse på en analyse fra Danske Regioner, der viser, at flere end 7 ud af 10 dimittender bliver boende i og omkring det område, de er uddannet i. Det går hårdt ud over udviklingen af specielt yder- og landkommunerne.

“Sidste sommer kunne de fire store universitetsbyer i Danmark byde 52.000 unge mennesker velkommen. Det svarer til 81 pct. af alle uddannelsespladser med optag i 2018 på de videregående uddannelser. Når vi samtidig ved, at de færdiguddannede bliver boende der, hvor de har læst, er det jo ikke så mærkeligt, at områderne omkring de store universitetsbyer udvikler sig kraftigt,” siger Kim Ruberg.

Balance Danmark har derfor foreslået, at 50 pct. af alle uddannelsespladser på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne placeres uden for de fire store byområder, mens klyngeunderstøttende universitetsuddannelser skal placeres i de relevante klynger og bringe andelen af universitetsuddannelser i de fire store universitetsbyer ned fra 96 pct. til 90 pct.

Kræver lokal udvikling
Foruden flere decentrale uddannelser peger Balance Danmark også på en række tiltag, som skal gøre de mindre bysamfund endnu mere attraktive for tilflyttere. Det gælder blandt andet øget fokus på byfornyelse, nedrivning af saneringsmodne ejendomme, flere kulturelle tilbud, tilflytterboliger i mindre bysamfund samt investeringer i fysisk og digital infrastruktur. Og så skal vi sikre et varieret arbejdsmarked i hele Danmark.

“Ægtefællearbejdspladser er afgørende, når vi snakker øget bosætning. Derfor foreslår vi også en strategisk flytning og placering af statslige arbejdspladser, så de eksempelvis bliver placeret der, hvor de kan være med til at understøtte eksisterende produktivitet, ligesom vi foreslår, at alle nye statslige institutioner som udgangspunkt altid skal placeres uden for hovedstaden,” siger Kim Ruberg.

Læs opgørelsen over befolkningsudviklingen fra 2010 til 2019 i alle kommuner i Danmark her.

Flere decentrale uddannelser skal styrke udviklingen i yder- og landkommuner