Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune, og Birthe Linddal, sociolog og ph.d.-studerende, er blevet valgt som nye medlemmer af Balance Danmarks bestyrelse.

Balance Danmarks medlemmer har på en skriftlig generalforsamling godkendt, at bestyrelsen udvides med to nye medlemmer. Både Arne Boelt og Birthe Linddal ser frem til at bidrage til Balance Danmarks kamp for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Arne Boelt har som borgmester i Hjørring Kommune været et aktivt medlem af Balance Danmark siden organisationen blev grundlagt. Nu ser han frem til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

”Jeg er glad for, at jeg nu sammen med resten af bestyrelsen og medlemmerne i Balance Danmark kan bidrage til kampen for, at infrastruktur, arbejdspladser og uddannelsessteder udvikles i alle dele af landet. Det er ikke nok via udligning bare at sende en pose penge. Vi skal også sikre borgerne uden for hovedstaden og de store byer mulighed for at skabe sig et godt, aktivt og meningsfuldt liv.”

Balance Danmark har de seneste år kæmpet hårdt for en ny og mere retfærdig udligningsordning. Med den aftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik for et par uger siden, er der skabt ro om kommunernes økonomi de kommende år.

”Med den brede udligningsaftale ligger fundamentet for udligningen fast de næste mange år. Der er dog fortsat områder, vi i Balance Danmark skal være meget opmærksomme på, ikke får lov til at underminere den mere retfærdige udligning. Her tænker jeg blandt andet på den kommende boligskattereform samt sikring af, at alle kommuner får styr på registreringen af deres borgere, så udligningen sker på et retvisende grundlag,” siger Arne Boelt.

Birthe Linddal har i knap 20 år arbejdet som fremtidsforsker på bl.a. Institut for Fremtidsforskning i København og senest som selvstændig. Hun er i øjeblikket ved at færdiggøre et sociologisk ph.d.-projekt på Roskilde Universitet, hvor hun bl.a. undersøger, hvordan man skaber social kapital, fællesskaber og innovation i de danske landdistrikter.

”Jeg har i mine år som selvstændig arbejdet meget med udviklingen af de mindre samfund. Den viden glæder jeg mig til at bidrage med i bestyrelsen. Min store interesse for Balance Danmarks sag trækker linjer helt tilbage til barndommens land på Vestfyn, samt de mange forunderlige oplevelser det giver at komme fra provinsen, flytte til centrum af København, bo der i femten år og så flytte tilbage igen,” siger Birthe Linddal, som siden 2009 har boet på Mols sammen med sin familie.

”For mig er det utroligt vigtigt med en mere decentral udvikling. Alt skal og bør ikke foregå i København. Uden en mere fair fordeling af attraktive jobs, kulturelle aktiviteter og uddannelsesinstitutioner rundt i hele landet får vi et skævt Danmark, hvilket har alt for mange negative konsekvenser,” siger Birthe Linddal.

De syv øvrige bestyrelsesmedlemmer i Balance Danmark blev alle genvalgt på generalforsamlingen. Dermed består Balance Danmarks bestyrelse nu af følgende ni medlemmer:

Kim Ruberg, formand, adm. direktør i Jøp, Ove & Myrthu A/S
Jesper Frost Rasmussen (V), næstformand, borgmester i Esbjerg Kommune
Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune
Ib Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune
Lars Erik Hornemann (V), viceborgmester Svendborg Kommune
Michael Böss, historiker, forfatter og foredragsholder. Dr.phil.
Arne Boelt (S), borgmester Hjørring Kommune
Birthe Linddal, sociolog og ph.d.-studerende

Nye ansigter i Balance Danmarks bestyrelse